VUDP Mikroplast


Måling af mikroplast og mikrogummi i regnvandsbassiner

Formålet med regnvandsbassiner er at opsamle regnvand for at tilbageholde uønskede partikler. Men hvor effektive er bassinerne til at tilbageholde mikroplast og mikrogummi – og hvordan måler vi det overhovedet? Det søger Teknologisk Institut – sammen med Aalborg Universitet samt en række forsyninger og en teknologileverandør – at finde løsninger på i dette todelte projekt, der er støttet af DANVA.