MUDP Svovlbrinte


Formålet er at udvikle en teknologi, hvor svovlbrinteforebyggelsen kan styres med en nyudviklet cloud-løsning, hvor det er målet at minimere omkostningerne relateret til svovlbrintedannelse i spildevandspumpestationer. Vi ønsker i projektet at udvikle ét digitalt system, som styrer samspillet mellem svovlbrinte, kemidosering, rensegris til fjernelse af biofilm og biofilter til håndtering af spidsbelastninger.

Algoritmer skal udvikles til at opnå en digital platform til optimal og integreret styring af svovlbrinteforebyggelse i én samlet løsning. Øget forretningspotentiale for 2 SMV’er er forretningsmålet.

Læs mere her (PDF)