Takster - Tømningsordningen


Takster for tømning af bundfældningstanke og takster for aflevering af septisk slam fra ejendomme, der undtagelsesvis ikke er med i aflømningsordningen, fremgår af Hedensted Spildevands takstblad.

 


Takster fra tidligere år knappe