Regulativ - bundfældningstanke.


Ejendomme der ikke er tilsluttet offentlig kloak, og som har etableret en bundfældningstank er omfattet af bestemmelserne i Hedensted Kommunes regulativ for tømning af bundfældningstanke. Ejendomme med tørkloset eller samletank er undtaget.

Hedensted Spildevand er ikke myndighed på ordningen, men varetager den daglige drift.

FKSSlamson A/S udfører tømning for Hedensted Spildevand.

Hedensted Kommunes regulativ for tømning af bundfældningstanke