Bundfældningstank


Tømning af bundfældningstanke

Udenfor de kloakerede områder, i det åbne land, findes der i Hedensted Kommune, private bundfældningstanke i form af septiktanke, trixtanke eller lignende bundfældningstanke til almindeligt husspildevand.

I henhold til Regulativ for tømning af bundfældningstanke skal alle husstande med private bundfældningstanke være med i den kommunale ordning med tømning af  bundfældningstanke. Ordningen er politisk vedtaget og kan som udgangspunkt ikke fravælges.

Bundfældningstank

Når din bundfældningstank bliver tømt regelmæssigt, er der mindre risiko for, at indholdet i bundfældningstanken løber urenset ud  i dit nedsivningsanlæg, som derved kan blive tilstoppet.

FKSSlamson A/S udfører tømning af bundfældningstanke for Hedensted Spildevand

Hedensted Kommunes regulativ for tømning af bundfældningstanke