Hvad har du ansvaret for?


Du har ansvaret for at

  • bundfældningstanken er funktionsdygtig og at den fungerer efter hensigten
  • entreprenøren har en adgangsvej og kan finde og aftage dækslet uden at beskadige din beplantning
  • entreprenøren kan udføre sit arbejde
  • entreprenøren har adgang til din ejendom

Du er forpligtet til at anvise eller anlægge en adgangsvej, som er beskåret for beplantning. Du kan læse mere om adgangsforhold her....

 

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen.Læs mere her