Adgangsforhold


Dækslet til tanken skal være placeret i terrænhøjde og være synlig. Hegn og porte skal være åbne og løse hunde skal holdes væk.

Da tømningen af bundfældningstanken foretages med KSA/slamsluger skal grundejeren sørge for adgang til bundfældningstanken via en kørefast adgangsvej således, at KSA/slamsuger kan nå bundfældningstanken inden for en afstand af maksimalt 50 m.

Der skal være minimum 10 cm plads omkring dækslet til bundfældningstanken, så entreprenøren kan vippe dækslet af og lægge det ved siden af bundfældningstankens åbning. Dækslet må højst veje 50 kg. Dæksler der vejer over 50 kg løftes ikke af entreprenøren.

Såfremt ovennævnte forhold ikke er i orden vil du blive opkrævet et gebyr på forgæves kørsel.

Bundfældningstanken tømmes helt for slam og spildevand, og genfyldes med rejektvand. Efter tømning sendes en tømningsattest, enten via SMS eller e-mail (hvis du har tilmeldt dig denne ordning). På tømningsattesten kan du se, om der er fejl eller mangler ved bundfældningstanken.

Har du el installationer eller pumpe i septiktanken, bør du kontrollere at disse fungerer korrekt efter endt tømning. FKSSlamson A/S kan ikke holdes ansvarlig for manglende funktionalitet af pumper og el installationer i din septiktank.

Bleer, bind og vat må ikke skylles ud i toilettet, da det kan stoppe afløb og kloak. Kemikalier, olie og medicin hører heller ikke hjemme i toilettet.