Betalingsvedtægt


Betalingsvedtægter gælder for eksisterende og kommende spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand.

Under Hedensted Spildevand hører spildevandsanlæg der afleder til Hedensted Spildevand og som ikke er private.

Hedensted Spildevand har ansvaret for at etablere, drive og vedligeholde private spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet Hedensted Spildevand, jf. lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.

I områder hvor Hedensted Spildevand kloakerer, er selskabet forpligtet til at føre en stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom eller til områdeafgrænsningen for et privat spildevandsanlæg.
 
Særligt forurenende virksomheder bliver desuden pålagt ekstra bidrag.

Du kan hente gældende betalingsvedtægter her