Konstaterer du rotter


Enhver, der konstaterer forekomster af rotter, er ansvarlig for at dette straks anmeldes til Hedensted Kommunes rottebekæmper.

Har du rotter eller mistanke om at du har det, skal du anmelde det til Hedensted Kommune, så vil din anmeldelse blive behandlet hurtigst muligt.

Vil du vide mere om rotter kan du på Naturstyrelsens hjemmeside læse mere om rotter, rottebekæmpelse og ofte stillede spørgsmål.

Anmeldelse af rotter - Hedensted Kommune 
Naturstyrelsens hjemmeside 
Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

 

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen.Læs mere her