Hedensted Renseanlæg


Ørumvej 48, 8721 Daugård

Hedensted Renseanlæg er et højteknologisk anlæg, der opfylder kravene.
Rensning af spildevand foregår med levende organismer/bakterier, det er derfor meget vigtigt at de stoffer der kommer i kloakken, er stoffer der er biologisk nedbrydelige.

Hedensted Renseanlæg har været igennem en større udbygning. Udbygningen har været undervejs siden januar 2010 og blev afsluttet i september 2013. Formålet har været at modernisere og udvikle kloaksystemet og renseanlæggene, så de fortsat effektivt og miljøvenligt renser spildevandet - til en fornuftig pris.

Anlægsdata

Tekniskedata

Udløbsprøver