Åle Rensenalæg


Gudenåvej 23, 7160 Tørring

Åle Renseanlæg er et højteknologisk anlæg, der opfylder kravene. Rensning af spildevand foregår med levende organismer/bakterier, det er derfor meget vigtigt at de stoffer der kommer i kloakken, er stoffer der er biologisk nedbrydelige.

Anlægsdata/Afløbskrav