Anmeld Kloakproblemer


Anmeld kloakproblemer

Konstaterer du fejl og mangler på kloak og dæksler f.eks. at dækslet ligger for højt/ lavt, at kloakken er stoppet, lugtgener eller kloakoversvømmelser m.m., har du mulighed for at anmelde det her

 

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen.Læs mere her