Folder - Drift og vedligeholdelse


Din husstand får spildevandet sendt til renseanlægget via små husstandspumpestationer. Hvis der er fejl ved pumpen og strømmen ikke er afbrudt, vil lampen på el skabet lyse rød, og du skal kontakte Hedensted Spildevand på tlf. 7020 5766.

Du kan læse mere om drift og vedligehold af husstandspumpestationer i folderen "Husstandspumpestation - Drift og vedligeholdelse" her.