Anmeld ejerskifte


Hedensted Spildevand foretager afregninger ved ejerskifte, såfremt oplysninger om overtagelsesdato, aflæsning af vandmåler samt køber/sælgers adresse og cpr. nr. sendes hertil. 

Du kan udfylde oplysningerne herunder i formularen. 

Har du modtaget en opkrævning på en ejendom, der er solgt, kan det skyldes, at vi ikke har modtaget oplysninger om ejerskifte.

Ejeren hæfter for forbruget, indtil flytteoplysninger er sendt hertil. Hedensted Spildevand afregner IKKE med lejere.

Fraflytter (sælger)

Feltet "Forbrugssted" skal udfyldes!
Feltet "Mobil/E-mail" skal udfyldes!
Feltet "Skæringsdato" skal udfyldes!

Tilflytter (køber)

Feltet "Navn" skal udfyldes!
Feltet "Adresse" skal udfyldes!

Flere ejere (medejere)

Feltet "Navn" skal udfyldes!
Feltet "Adresse" skal udfyldes!