Afregning


Vandafledningsafgift (Kloakerede ejendomme)

Der udsendes regninger fra Hedensted Spildevand to gange om året:

  • I februar måned udsendes a conto for perioden 1. januar - 30. juni samt årsafregning for det forgangne år.  
  • I august måned udsendes a conto for perioden 1. juli - 31. december.

Årsafregning og 1. aconto vedlægges som bilag i netbank, hvis du har tilmeldt dig NETS (PBS) eller via e-Boks, hvis du har tilmeldt dig.

2. aconto fremgår af betalingsoversigt for september for kunder, der er tilmeldt betalingsservice. Kunder, der ikke er tilmeldt betalingsservice eller e-Boks modtager opkrævning pr. post og der opkræves et gebyr på 25,00 kr. i 2016.

Statsafgifter og tømningsordning

Der udsendes regninger fra Hedensted Spildevand én gang om året på statsafgifter og tømningsordning.

  • I maj måned udsendes årsafregning for det forgangne år og a conto for det kommende år, til betaling i juni måned.

Årsafregning og a conto vedlægges som bilag i netbank, hvis du har tilmeldt dig NETS (PBS) eller via e-Boks, hvis du har tilmeldt dig.

Har du hverken NETS (PBS) eller e-Boks, vil du modtage årsafregning pr. post og der opkræves et gebyr på 25,00 kr. i 2016