Aflæsning af vandmåler


Det er tid til aflæsning af vandmåler. Har du modtaget et aflæsningskort fra Hedensted Spildevand, kan du indberette aflæsningen her:

Klik her for Digital aflæsning

Har du modtaget et aflæsningskort fra Hedensted Spildevand, kan du indberette aflæsningen her http://digitalaflaesning.dk?k=hedensted 

Aflæsningen er pr. 31.10.2017 (du kan indberette, så snart du modtager kortet) Fristen for indberetning er den 07.11.2017.

Modtager vi ikke aflæsningen, vil du modtage en påmindelse om måleraflæsning og der opkræves gebyr kr. 125,00. 

Indberettes aflæsningen ikke efter modtagelse af aflæsningskort og påmindelse om måleraflæsning, vil forbruget blive skønnet og der opkræves yderligere gebyr kr. 125,00. 

Aflæsningskort udsendes til:

  • Forbrugerne ved Øster Ørum Vandværk og forbrugere ved Ølsted Vandværk, der ikke har fået ny fjernaflæst måler (vi afregner vand for disse vandværker)
  • Forbrugerne ved Båstrup By Vandværk, Eriknauer Vandværk, Haurum Vandværk, Klaksmøllevej Vandværk og Urlev Vandværk
  • Forbrugere med bimålere, der ikke aflæses til vandværkerne
  • Forbrugere med egen boring, der har opsat måler

Alle øvrige forbrugere skal IKKE indberette aflæsning hertil

Hedensted Spildevand har indgået aftale med de øvrige vandværker i kommunen om køb af aflæsninger fra vandværkerne. Har du derfor aflæst til et vandværk, er det denne aflæsning vi bruger til afregning.

Separatkloakering

Separatkloakering på din ejendom, er adskillelse af dit regnvand fra dit spildevand.Læs mere her