Forbrugervalg 2021


Valg til bestyrelsen blandt forbrugerne 

Vi søger forbrugere, der ønsker at stille op til bestyrelsen. Er det dig? 

I perioden 1. oktober - 28. oktober 2021 afholder vi valg for forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Hedensted Spildevand. Der skal vælges to forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen, samt fire ikke personlige suppleanter. Baggrunden for valget er, at det er et lovkrav, at selskabet skal have to forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen.

Gør din indflydelse gældende

Som forbruger i Hedensted Spildevand kan du gøre din indflydelse gældende. Du kan enten stille op som kandidat til bestyrelsen eller stemme på den kandidat, som du mener, kan gøre en forskel via bestyrelsesarbejdet. Valgbar er enhver fysisk person, som er myndig (over 18 år), uanset om den pågældende er forbruger i selskabet.

Hvem kan blive kandidat og hvordan stiller du op?

 • Enhver fysisk person, som er myndig (over 18 år), er valgbar til selskabets bestyrelse.
 • Det er en betingelse for at stille op til forbrugerrepræsentationsvalget, at kandidaten anbefales af min. 10 fysiske personer (stillere), som er myndige, er forbrugere i selskabets forsyningsområde, og som ikke tilhører kandidatens husstand.
 • Meddelelse om kandidatur, som forbrugerrepræsentant i selskabets bestyrelse skal foregå via det elektroniske valgsystem (eller ved fysisk fremmøde på Ørumvej 48, 8721 Daugård inden for normal åbningstid og ved fremvisning af legitimation) i perioden 2. august – 28. august 2021.

Sådan opretter du dig som kandidat (elektronisk)

Tryk på STIL OP SOM KANDIDAT for at oprette dig

Opret en brugerprofil

 • Indtast fulde navn
 • E-mail
 • Opret adgangskode
 • Gentag adgangskode

En kandidat skal bringes i forslag af mindst 10 fysiske personer, som er forbrugere af en eller flere ydelser i selskabets forsyningsområde. Kandidater opretter sig elektronisk via selskabets hjemmeside www.hspv.dk. Kandidatoprettelse vedlagt stillerliste, foregår i perioden 2. august - 28. august 2021.

Vi glæder os til at modtage din anmodning om kandidat.

Knappe - stil op som kandidat

Valget

Valget er et direkte valg og gennemføres elektronisk i valghandlingsperioden på Selskabets hjemmeside www.hspv.dk For at afgive din stemme skal du logge ind på én af følgende måder:

 • Nem ID: Alle borgere med privat Nem ID kan logge ind med dette. Hvad enten man er lejer eller ejer.
 • Adresse: Virksomheder skal logge ind med forbrugssteds adresse og kunde nr.
 • Stemmekode: Alle øvrige skal bestille en stemmekode. Den bestilles via valgsiden.

Valghandlingsperiode

 • Anmeldelse af kandidater og stillere foregår i perioden 2. august – 28. august 2021.
 • Selve valget foregår i perioden 1. oktober – 28. oktober 2021.

Valgmåden

Valget gennemføres ved afgivelse af stemme ved elektronisk registrering. Stemme kan desuden ske ved afgivelse af brevstemme.

Brevstemme

Forbrugere, som ønsker at brevstemme, skal senest den 16. oktober rette henvendelse til Selskabet og anmode om udlevering eller fremsendelse af stemmeseddel. Stemmeret dokumenteres ved fremsendelse af kopi af sygesikringsbevis eller i tilfælde af fremmøde ved forevisning af sygesikringsbevis. Stemmeseddel sendes til forbrugsadressen eller alternativt til faktureringsadressen, som quickbrev.

Stemmeseddel tilbagesendes i medsendte svarkuvert og SKAL være modtaget på selskabets adresse senest kl. 14.00 på dagen for valghandlingsperiodens udløb. Stemmesedler, som ikke modtages i den medsendte svarkuvert, er ugyldige. Læs mere om brevstemme i valgregulativet.

Valgregulativ

Se flere oplysninger om det forestående forbrugervalg i valgregulativet. Valgregulativet indeholder bl.a. information om, forbrugerstatus og valgret - Hent valregulativ her

 

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Få svar på dine spørgsmål her...

I vores FAQ, finder du ofte stillede spørgsmål og får hjælp og gode råd...Læs mere her