Separatkloakering


Separatkloakering på din ejendom, er adskillelse af dit regnvand fra dit spildevand på din grund. Regnvandsrøret og spildevandsrøret fra grunden skal tilkobles de to offentlige kloakstik, som er indført eller som bliver indført til grunden af Hedensted Spildevand.
Se videoen, for at finde ud af mere omkring Separatkloakering.

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen.Læs mere her