I brønden


Hvordan kan du hjælpe Hedensted Spildevand med at sikre, at udledning af det rensede spildevand sker så hensigtsmæssigt som muligt.

  • Sandfanget i nedløbsbrønde og ved tagnedløb skal renses mindst en gang om året.
  • Fedtbrønd/køkkenbrønd skal jævnligt tilses og renses, så den ikke stopper til.
  • Hold øje med terrænet rundt om brøndene. Hvis jorden sætter sig, er det tegn på fejl i kloakken.

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.