Hvis du flytter


Husk at anmelde ejerskifte

Hedensted Spildevand foretager afregning ved ejerskifte, såfremt oplysninger om overtagelsesdato, aflæsning af vandmåler samt køber/sælgers adresse og cpr. nr. sendes til Hedensted Spildevand.

Har du modtaget en opkrævning på en ejendom, der er solgt, kan det skyldes, at vi ikke har modtaget oplysninger om ejerskifte. Ejeren hæfter for forbruget, indtil flytteoplysninger er sendt til Hedensted Spildevand.

Er du lejer

Hedensted Spildevand afregner IKKE med lejere. 

Du kan anmelde ejerskifte her 
 

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.