Projekter


Hedensted Spildevand er altid i gang - herunder finder du oplysninger om igangværende projekter.

Projekt ved Hedensted By

Hedensted by, nordlig del, separering af den fælleskloakerede del

Læs mere
Uldum - Separering af den fælleskloakerede del af byen

Separering af den fælleskloakerede del af byen

Læs mere
Kloakering af sommerhusområde i Juelsminde

Kloakering af sommerhusområde i Juelsminde

Læs mere
Horsensvej, Nygade, del af Hedebogade og del af Løsningvej - Kloaksanering/Byforskønnelse

Kloaksanering/byforskønnelse Hedensted

Læs mere
Blæsbjergvej, Hedensted - Kloaksanering

Kloaksanering

Læs mere
Korning - Kloakseparering

Korning - Kloakseparering

Læs mere
Petersmindevej 2, Juelsminde Udskiftning af pumpestation

Udskiftning af pumpestation

Læs mere

 

 

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen.Læs mere her