Profil


Om Hedensted Spildevand

Fra kommunalt til aktieselskab…

Den 12. juni 2009 vedtog Folketinget Vandsektorloven. Med denne lov er der først og fremmest skabt en klarere rollefordeling mellem de kommunale myndigheder og driften af de kommunalt ejede vand- og spildevandsforsyninger, da disse er blevet organiseret som selskaber.

Loven betyder en mere moderne og effektiv vandsektor, der byder på bedre servicering af borgere og virksomheder.

Hedensted Spildevand blev udskilt fra Hedensted Kommune den 16. december 2009 og overtog i den forbindelse drift og administration af Hedensted Kommunes kloaksystem og renseanlæg. Der blev afholdt stiftende generalforsamling og valg af bestyrelse.

Vores ambition er, at du får en professionel og venlig service. Vi arbejder samtidig på at modernisere og udvikle kloaksystemet og renseanlæggene, så de fortsat effektivt og miljøvenligt renser spildevandet - til en fornuftig pris.

850 kilometer kloakker og fem renseanlæg

Hedensted Spildevand ejer og driver et 850 kilometer langt kloaknet, som forbinder omkring 20.000 ejendomme og virksomheder. Spildevandet behandles på fem renseanlæg. Vores ambition er, at du får en professionel og venlig service. Vi arbejder samtidig på at modernisere og udvikle kloaksystemet og renseanlæggene.