Bestyrelse


Bestyrelsesmedlemmer, som er valgt af generalforsamlingen, vælges for den kommunale valgperiode, dog således, at nyvalg til bestyrelsen finder sted på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes i valgåret efter afholdelse af kommunalvalg, men inden årets udløb. Den siddende bestyrelse fungerer, indtil den nye bestyrelse er valgt.
 
Hedensted Spildevand, er stiftet den 16. december 2009 med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2009. I henhold til selskabets vedtægter, ledes selskabet af en bestyrelse på 9 medlemmer, hvoraf generalforsamlingen vælger 7 medlemmer og selskabets forbrugere vælger 2 medlemmer.

Direktør

Ole Pedersen
E-mail: ope@hspv.dk

Formand

Ove Kjærskov Nielsen
E-mail: ove.nielsen@hedensted.dk
(Kommunalbestyrelsesmedlem)

Næstformand

Steen Christensen
E-mail: steen.christensen@hedensted.dk 
(Kommunalbestyrelsesmedlem)     

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Jakob Toftebjerg
E-mail: jakob.toftebjerg@hedensted.dk

Valgt af kommunalbestyrelsen

Peter Svane Knudsen
E-mail: peter.svane@outlook.dk

Bent Alminde
E-mail: b.alminde@me.com

Peter Sebastian Petersen
E-mail: ps@vih.dk

Jesper Flensted
E-mail: jfbif@hotmail.com

Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer

Thorkil Møller Nielsen
E-mail: thor8723@gmail.com

Erling Juul
E-mail: ebjuul@gmail.com