Privatlivspolitik


Hedensted Spildevand er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om dig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Hedensted Spildevand tager din databeskyttelse alvorligt, og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at kontakte Hedensted Spildevand angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på:

Ørumvej 48, 8721 Daugård, info@hspv.dk eller 7589 5766.

Behandling af persondata

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Såfremt du ikke ønsker at Hedensted Spildevand behandler disse oplysninger, kan det være problematisk at opretholde og imødekomme eventuelt indgåede aftaler.

Borger

For at være kunde hos Hedensted Spildevand, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

 • Navn, adresse, E-mail, forbrugssted, telefonnummer, CPR-nummer og målernummer.

Personoplysninger om kunder indsamles til følgende formål:

 • Afregninger
 • Tømningsordning
 • Projektering
 • Driftsopgaver

Disse oplysninger indsamles baseret på følgende retsgrundlag:

 • Opfyldelse af kontrakt

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.

Leverandører og samarbejdspartnere

For at være leverandør og samarbejdspartner hos Hedensted Spildevand, er det nødvendigt at, vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

 • Navn, telefonnummer, mailadresse

Personoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere indsamles til følgende formål:

 • Behandling af vores køb/ydelser
 • Administration af din relation til Hedensted Spildevand

Disse oplysninger indsamles baseret på følgende retsgrundlag:

 • Opfyldelse af kontrakt

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og Hedensted Spildevand sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysninger og baggrunden for opbevaring.

Typisk vil kontaktoplysninger på leverandører og samarbejdspartnere blive slettet når der ikke har været kontakt i op til 2 år.

Jobansøgere

Ved modtagelse af ansøgning og bilag, bliver det fremsendte materiale gennemlæst af den relevante leder med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et defineret job. Vores lovlige grundlag for behandling af ansøgninger er interesseafvejning.

Ansøgninger og bilag bliver delt internt med relevante personer i rekrutteringsprocessen og bliver ikke videregivet til andre udenfor virksomheden.

Ansøgninger og bilag gemmes indtil den rette kandidat er fundet, og rekrutteringsprocessen er afsluttet. Herefter vil ansøgninger og bilag blive slettet. Der indhentes samtykke såfremt vi finder det relevant at gemme oplysninger til senere rekruttering.

Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag max i 6 måneder, hvorefter de slettes.

Hvis ansøgning og bilag gemmes i mere end 6 måneder, indhentes særskilt samtykke hos kandidaten.

Kandidatens samtykke er frivilligt, og kandidaten kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende sig til Hedensted Spildevand. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis der ønskes yderligere oplysninger.

Øvrige oplysninger om behandling

Sikkerhed

Hedensted Spildevand har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Dataminimering

Hedensted Spildevand indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, Hedensted Spildevand behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.  

Data holdes ajour

Da Hedensted Spildevands service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse, relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele dine ændringer, så sørger Hedensted Spildevand for at opdatere dine persondata. Hvis Hedensted Spildevand selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne.

Videregivelse af oplysninger

Hedensted Spildevand benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger. Disse behandler udelukkende oplysninger på Hedensted Spildevands vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives data til banker, inkasso, advokater, revisorer og forsikring.

Hedensted Spildevand anvender kun Databehandlere i EU eller sikre tredjelande, samt virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Som Databehandlere i lande uden for EU benyttes Google (til data, opsamlet via cookies) som er medlem af US Privacy Shield.

Dine rettigheder

 • Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data Hedensted Spildevand behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad Hedensted Spildevand anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe Hedensted Spildevand opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang data videregives i Danmark og i udlandet.
 • Hvis du anmoder om det, kan Hedensted Spildevand oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
 • Hvis du mener, at de persondata, Hedensted Spildevand behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til Hedensted Spildevand og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. 
 • I nogle tilfælde vil Hedensted Spildevand have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx., hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som Hedensted Spildevand indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte Hedensted Spildevand, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
 • Du har mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.
 • Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger Hedensted Spildevand, om betingelserne er opfyldte, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod Hedensted Spildevands behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod Hedensted Spildevands videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne på side 1 til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger Hedensted Spildevand for at ophøre med behandlingen af dine persondata. 
 • Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.
 • Hedensted Spildevand sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger Hedensted Spildevand, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til Hedensted Spildevand.