Drift


Kom i kontakt med den enkelte medarbejder af driften hos Hedensted Spildevand

Steen Hummelgaard

Driftschef

Kenn Panduro

Projektkoordinator

Inge Marie (Fie) Gregersen

Laborant tekniker

Tage Therkelsen

Smed

Carsten Christiansen

Smed

Peter Ravn Dahlgaard

Smed

Frank Jensen

Smed

Henning Kragh

Driftsoperatør

Flemming Søndergaard Johansen

Driftsoperatør

Rasmus Lauge

Driftsoperatør

Erik Mårtensson

TV-operatør

Poul Keller Jensen

TV-operatør

Tomas Buur

Smed

Carsten Høltzermann

Rengøring

Riitta Høltzermann

Rengøring

Jesper Kongstedt Nissen

Arbejdsmiljøleder

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen.Læs mere her