Nyheder


Her kan du se aktuelle nyheder fra Hedensted Spildevand...

17

jul 2017

Blæsbjergvej i Hedensted - Kloaksanering

Kloaksanering

Den eksisterende fællesledning i vejen er i meget dårlig stand og i regnvejr er fortyndet spildevand fra området medvirkende til at give miljøproblemer i Torup Bæk.

Læs mere her

17

jul 2017

Horsensvej, Nygade, Hedebogade og Løsningvej i Hedensted - Kloaksanering

Kloaksanering

De eksisterende fællesledninger i området er i meget dårlig stand og i regnvejr er fortyndet spildevand fra området medvirkende til, at give miljøproblemer i Torup Bæk.

Læs mere her

24

maj 2017

Min forsyning

Modtag din regning på e-mail

Under Selvbetjening er oprettet et nyt punkt "Min forsyning" her kan du:

  • Tilmelde dig e-regning og få dine regninger på mail
  • Se aflæsninger, forbrug og regninger for de sidste 5 år
  • Få en status på dit forbrug og aconto ved, at indtaste en aktuel aflæsning

Log på med dit kundenummer og fakturanummer (oplysningerne findes på din seneste afregning fra Hedensted Spildevand

15

maj 2017

Vestergade i Løsning

Fornyelse af ledningerne og vejen i Vestergade, Løsning

Idet tillægget til spildevandsplanen er vedtaget, kan arbejdet på Vestergade i Løsning igangsættes.

Arbejdet deles op i 6 etaper, hvor der er opstart på etape 1 dem 15. maj 2017.

Arbejdet igangsættes fra rundkørslen og fortsætter mod Jernbanegade/Nørregade.

Arbejdet forventes at fortsætte frem til ultimo november 2017, med efterfølgende færdiggørelse af beplantning i foråret 2018

Læs mere om projektet og trafikafvikling her

 

09

maj 2017

Tømningsordning - Årsafregning

Årsafregning for 2016 samt aconto for 2017

I maj måned 2017 udsendes årsafregning for 2016 og aconto 2017 for tømning af bundfældningstanke samt statsafgifter på spildevand/vand.

Betalingsfrist er 1. juni 2017.

Er du tilmeldt NETS (betalingsservice) vil årsafregning være medsendt som bilag til betalingsoversigten for juni måned.

Er du tilmeldt eBoks, vil du modtage årsafregning i eBoks.

Er du både tilmeldt NETS og eBoks, vil du modtage årsafregning i eBoks og betaling via NETS.

Er du hverken tilmeldt NETS eller eBoks, vil du modtage årsafregning med girokort pr. post og der opkræves et faktureringsgebyr på kr. 50,00.

Tilmeld dig NETS/eBoks og undgå gebyr

Du kan tilmelde NETS via din bank eller netbank. Du kan tilmelde eBoks på www.eBoks.dk 

Varsling af tømningstidspunkt/tømningsattest

Du kan pr. SMS/e-mail modtage besked om tømningstidspunkt 1-2 uger forinden tømning samt modtage tømningsattest. For tilmelding skal du bruge den tankkode, der står på forsiden af opkrævningen.

Tilmelding til varsling af tømningstidspunkt og tømningsattest.

Yderligere oplysninger om adgangsforhold, ekstra tømning, regulativ for tømning af bundfældningstanke m.m.

Har du spørgsmål til tømningsordningen, kan du kontakte

FKSSlamson A/S Tlf.: 6342 1027

Telefontid: Mandag - Fredag mellem kl. 8.00 - 12.00

Hedensted Spildevand A/S Tlf. 7023 5766

Telefontid: Mandag - Torsdag mellem kl. 9.00 - 14.00 / Fredag mellem kl. 9.00 - 13.00
Mail: rl@hspv.dk

Har du spørgsmål til regningen, kan du kontakte

Hedensted Spildevand A/S Tlf. 7023 5766

Telefontid: Mandag - Torsdag mellem kl. 9.00 - 14.00 / Fredag mellem kl. 9.00 - 13.00

Mail: rl@hspv.dk 

Renter og gebyrer

Ved for sen betaling beregnes renter i henhold til rentelovens § 3.

Ved udsendelse af rykkerskrivelse pålægges gebyr i henhold til rentelovens § 9B.

Ejerskifte

Hedensted Spildevand foretager flytteafregninger ved ejerskifte. Oplysninger om overtagelsesdato, aflæsning af måler, købers navn og adresse samt cpr nr. meddeles hertil.

Har du modtaget opkrævning på en ejendom, der er solgt, kan det skyldes, at vi ikke har modtaget oplysninger om ejerskifte.

Hedensted Spildevand afregner IKKE med lejere.

Spring til årstal

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Separatkloakering

Separatkloakering på din ejendom, er adskillelse af dit regnvand fra dit spildevand.Læs mere her