Nyheder


Her kan du se aktuelle nyheder fra Hedensted Spildevand...

24

jan 2019

Oprensning af regnvandsbassiner

Vandbassiner

Hedensted Spildevand har fået dispensation til oprensning af 16 regnvandsbassiner i Hedensted Kommune.

Du kan læse mere om dispensation, regnvandsbassinernes placering, areal og periode for etablering samt ejerforhold her.

Efter oprensning bliver materialet enten planeret ud på de omkringliggende arealer, hvis det lader sig gøre, ellers bliver det lagt i depot/stak til afvanding og vil så blive fjernet i løbet af foråret når det er tørret op, og der er taget prøver til jordflytning.

Tidsplan

Opstart: 21. januar 2019

Forventet afsluttet: 28. februar 2019

19

dec 2018

Bundfældningstanke 2019

Tømning af bundfældningstanke 2019

Tømning af bundfældningstanke starter i uge 2 2019.

Det er muligt at se forventet tømningstidspunkt for bundfældningstanke for din adresse fra uge 1 2019 her.

Såfremt du ønsker oplyst en mere præcis dag for tømning, kan du kontakte:

FKSSlamson A/S på tlf. 6342 1027 mandag - fredag mellem kl. 8.00 - 12.00.

11

okt 2018

Aflæsning af vandmåler

Aflæsning af vandmåler

Aflæsning af vandmåler

Har du modtaget et aflæsningskort fra Hedensted Spildevand, kan du indberette aflæsningen her.

Aflæsningen er pr. 31.10.2018 (du kan indberette, så snart du modtager kortet) Fristen for indberetning er den 07.11.2018.

Modtager vi ikke aflæsningen, vil du modtage en påmindelse om måleraflæsning og der opkræves gebyr kr. 125,00.

Indberettes aflæsningen ikke efter modtagelse af aflæsningskort og påmindelse om måleraflæsning, vil forbruget blive skønnet og der opkræves yderligere gebyr kr. 125,00.

Aflæsningskort udsendes til:

  • Forbrugerne ved Øster Ørum Vandværk (vi afregner vand for dette vandværk)
  • Forbrugerne ved Båstrup By Vandværk, Haurum Vandværk, Klaksmøllevej Vandværk og Urlev Vandværk
  • Forbrugere med bimålere, der ikke aflæses til vandværkerne
  • Forbrugere med egen boring, der har opsat måler

Alle øvrige forbrugere skal IKKE indberette aflæsning hertil

Hedensted Spildevand har indgået aftale med de øvrige vandværker i kommunen om køb af aflæsninger fra vandværkerne.

Har du derfor aflæst til et vandværk, er det denne aflæsning vi bruger til afregning.

30

jul 2018

Aconto - vandafledningsbidrag

Aconto for perioden 01.07. - 31.12.2018

I AUGUST UDSENDES ACONTO OPKRÆVNING FOR PERIODEN 01.07.2018 - 31.12.2018.

Betalingsdato er 3. september 2018.

Har du tilmeldt betalingen via NETS (betalingsservice), vil opkrævningen fremgå af din betalingsoversigt for september 2018.

Har du tilmeldt e-Boks, vil opkrævningen komme i e-Boks. (Hvis du samtidig har tilmeldt NETS, kommer aconto ikke i eBoks, men vil fremgå af betalingsoversigten for september).

Der er også mulighed for at få opkrævningen sendt pr. mail. Der kan ske tilmelding via Hedensted Spildevands hjemmeside - "Min forsyning". Kundenummer og kode er oplyst på opkrævningen.

I "Min forsyning" findes ligeledes tidligere opkrævninger og forbrug.

Har du solgt din ejendom, men stadig modtager opkrævning, kan det skyldes, at vi IKKE har modtaget meddelelse om ejerskifte. Du skal selv sørge for afmelding af betalingsservice, hvis du har dette tilmeldt.

Følgende oplysninger kan sendes til lg@hspv.dk eller anmeld ejerskifte  her. Der vil herefter blive udarbejdet flytteafregning.

  • Købernes navne og gerne cpr. nr./CVR nr.
  • Aflæsningstal på vandmåler
  • Salgsdato

(Der afregnes ikke med lejere)

Har du rettelser eller spørgsmål til opkrævningen, kan vi kontaktes på tlf. 7023 5766 eller du kan sende en mail til lg@hspv.dk

23

maj 2018

Nye databeskyttelesregler

Persondatapolitik - Hedensted Spildevand

De nye databeskyttelsesregler træder i kraft den 25. maj 2018 og afløser persondataloven.

Du kan læse mere om Hedensted Spildevands persondatapolitik her:

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Få svar på dine spørgsmål her...

I vores FAQ, finder du ofte stillede spørgsmål og får hjælp og gode råd...Læs mere her