Nyheder


Her kan du se aktuelle nyheder fra Hedensted Spildevand...

09

feb 2022

2 projektledere søges

Til Projektafdelingen søges to projektledere.

Vil du være med til at udvikle bæredygtige klimatilpassede løsninger til gavn for mennesker og natur?

Hedensted Spildevand A/S står overfor mange spændende projekter i de kommende år. Dagsordenen er adskillelse af kloaksystemer, klimatilpasning og øget bosætning i Hedensted Kommune.

Til Projektafdelingen søges to projektledere. Dels en erfaren og selvstændig projektleder, meget gerne med erfaring fra et lignende job i branchen. Skulle du være i den sidste del af arbejdslivet, vil vi stadig gerne høre fra dig!

Læs stillingsopslaget her

28

jan 2022

Vandafledning

Årsafregning 2021 og aconto for 01.01.2022 - 30.06.2022

Årsafregning for vandafledning 2021 og aconto for perioden 01.01.2022 - 30.06.2022

Betalingsfristen er 1. marts 2022.

Er du tilmeldt NETS, betalingsservice vil du få årsafregningen medsendt som bilag til betalingsoversigten for marts måned. (Tilmelding via din netbank)

Er du tilmeldt eBoks (tilmeldt Hedensted Spildevand som modtager i eBoks), vil du modtage årsafregningen i eBoks. (Tilmelding via www.eboks.dk)

Er du både tilmeldt NETS, betalingsservice og eBoks, vil du modtage årsafregningen i eBoks og betaling via NETS.

Via Hedensted Spildevands hjemmeside - selvbetjening og MIN FORSYNING, har du mulighed for at tilmelde din mail adresse, du vil efter tilmelding modtage fremtidige afregninger m.m. via mail, indberetning af cpr. nr. for automatisk adresse opdatering og evt. tilbagebetalinger til nem konto, se dine tidligere regninger m.m.

Har du ikke tilmeldt NETS, eBoks eller mail adresse, vil du modtage årsafregningen med girokort pr. post og der opkræves faktureringsgebyr kr. 50,00

Få regningen tilmeldt NETS - eBoks eller via mail og undgå gebyr.

Har du solgt din ejendom, men stadig modtager opkrævning, kan det skyldes, at vi IKKE har modtaget meddelelse om ejerskifte.

Følgende oplysninger kan sendes til: lg@hspv.dk eller anmelde ejerskifte her . Der vil herefter blive udarbejdet flytteafregning.

  • Forbrugs adresse
  • Købers navn, adresse og gerne cpr.nr.
  • Aflæsningstal på vandmåler
  • Salgsdato

( Der afregnes IKKE med lejere)

Har du rettelser eller spørgsmål til opkrævningen, kan vi kontakte på tlf. 70 23 57 66 eller mail lg@hspv.dk .

12

jan 2022

Hvornår tømmes min tank i 2022

Tømning af septiktank i 2022

Det er muligt at se forventet tømningstidspunkt for bundfældningstanke for din adresse her.

Såfremt du ønsker oplyst en mere præcis dag for tømning, kan du kontakte FKSSlamson A/S på tlf. 6342 1027, mandag til fredag mellem kl. 08.00 - 12.00 eller via mail to@fksslamson.dk.

13

dec 2021

Separatkloakering

Se video omkring separatkloakering

Separatkloakering på din ejendom, er adskillelse af dit regnvand fra dit spildevand på din grund. Regnvandsrøret og spildevandsrøret fra grunden skal tilkobles de to offentlige kloakstik, som er indført eller som bliver indført til grunden af Hedensted Spildevand.
Se videoen, for at finde ud af mere omkring Separatkloakering.

13

okt 2021

Aflæsningskort

Aflæsning af vandmåler

Aflæsning af vandmåler

Har du modtaget et aflæsningskort fra Hedensted Spildevand, kan du indberette aflæsningen her

Aflæsningen er pr. 31 oktober 2022 (du kan indberette, så snart du modtager kortet) Fristen for indberetning er den 9. november 2022.

Modtager vi ikke aflæsningen, vil du modtage en påmindelse om måleraflæsning og der opkræves gebyr kr. 125,00.

Indberettes aflæsningen ikke efter modtagelse af aflæsningskort og påmindelse om måleraflæsning, vil forbruget blive skønnet og der opkræves yderligere gebyr kr. 125,00.

Aflæsningskort udsendes til:

  • Forbrugerne ved Båstrup By Vandværk, Haurum Vandværk, Klaksmøllevej Vandværk og Urlev Vandværk
  • Forbrugere med bimålere, der ikke aflæses til vandværkerne
  • Forbrugere med egen boring, der har opsat måler

Alle øvrige forbrugere skal IKKE indberette aflæsning hertil

Hedensted Spildevand har indgået aftale med de øvrige vandværker i kommunen om køb af aflæsninger fra vandværkerne.

Har du derfor aflæst til et vandværk, er det denne aflæsning vi bruger til afregning.

Spring til årstal

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Separatkloakering

Separatkloakering på din ejendom, er adskillelse af dit regnvand fra dit spildevand.Læs mere her