Nyheder


Her kan du se aktuelle nyheder fra Hedensted Spildevand...

26

jul 2022

Vandafledningsbidrag

Aconto for perioden 01.07.2022 - 31.12.2022

I august udsendes aconto opkrævning for perioden 01.07.2022 - 31.12.2022.

Betalingsdato er 1. september 2022.

Har du tilmeldt betalingen via NETS (betalingsservice), vil opkrævningen fremgå af din betalingsoversigt for september.

Har du tilmeldt e-Boks, vil opkrævningen komme i e-Boks. (Hvis du samtidig har tilmeldt NETS, kommer aconto ikke i e-Boks, men vil fremgå af betalingsoversigten for september).

Der er også mulighed for at få opkrævningen sendt pr. mail. Der kan ske tilmelding via Hedensted Spildevands hjemmeside - "Min forsyning". Kundenummer og kode er oplyst på opkrævningen.

Der opkræves gebyr kr. 50,00 for fremsendelse pr. post.

I ”min forsyning” kan man ligeledes se tidligere opkrævninger og forbrug.

Har du solgt din ejendom, men stadig modtager opkrævning, kan det skyldes, at vi ikke har modtaget meddelelse om ejerskifte. Du skal selv sørge for afmelding af betalingsservice, hvis du har dette tilmeldt.

Følgende oplysninger kan sendes til lg@hspv.dk eller anmeld ejerskifte her. Der vil herefter blive udarbejdet flytteafregning.

 • Købernes navne og adresser
 • Aflæsningstal på vandmåler
 • Salgsdato

(Der afregnes IKKE med lejere).

Har du rettelser eller spørgsmål til opkrævningen, kan vi kontaktes på tlf. 70 23 57 66 eller mail: lg@hspv.dk

25

apr 2022

Tømningsordning

Statsafgifter

I maj måned 2022 udsendes årsafregning for 2021 og aconto 2022 for tømning af bundfældningstanke samt statsafgifter på spildevand/vand.

Betalingsfrist er 1. juni 2022.

 • Er du tilmeldt NETS (betalingsservice) vil årsafregning være medsendt som bilag til betalingsoversigten for juni måned.
 • Er du tilmeldt e-Boks, vil du modtage årsafregning i e-Boks.
 • Er du tilmeldt mail, vil du modtage årsafregning via mail.
 • Er du hverken tilmeldt NETS, e-Boks eller mail, vil du modtage årsafregning med girokort pr. post og der opkræves et faktureringsgebyr på kr. 50,00.

Tilmeld dig NETS/e-Boks/mail og undgå gebyr

Du kan tilmelde NETS via din bank eller netbank. Du kan tilmelde e-Boks på www.eBoks.dk 

Du kan få din regning pr. mail. Tilmelding via Hedensted Spildevands hjemmeside

www.hspv.dk  – selvbetjening – min forsyning.

Varsling af tømningstidspunkt/tømningsattest

Du kan pr. SMS/e-mail modtage besked om tømningstidspunkt 1-2 uger forinden tømning samt modtage tømningsattest. For tilmelding skal du bruge den tankkode og ejer kode der står på forsiden af opkrævningen.

Tilmelding til varsling af tømningstidspunkt og tømningsattest.

Yderligere oplysninger om adgangsforhold, ekstra tømning, regulativ for tømning af bundfældningstanke m.m.

Har du spørgsmål til tømningsordningen, kan du kontakte

FKSSlamson A/S Tlf.: 6342 1027

Telefontid: Mandag - Fredag mellem kl. 8.00 - 12.00

Hedensted Spildevand A/S Tlf. 7023 5766

Telefontid: Mandag - Torsdag mellem kl. 9.00 - 14.00 / Fredag mellem kl. 9.00 – 12.00
Mail: tn@hspv.dk

Har du spørgsmål til regningen, kan du kontakte

Hedensted Spildevand A/S Tlf. 7023 5766

Telefontid: Mandag - Torsdag mellem kl. 9.00 - 14.00 / Fredag mellem kl. 9.00 – 12.00

Mail: tn@hspv.dk 

Renter og gebyrer

Ved for sen betaling beregnes renter i henhold til rentelovens § 3.

Ved udsendelse af rykkerskrivelse pålægges gebyr i henhold til rentelovens § 9B.

Ejerskifte

Hedensted Spildevand foretager flytteafregninger ved ejerskifte. Oplysninger om overtagelsesdato, aflæsning af måler, købers navn og adresse samt cpr nr. meddeles hertil.

Har du modtaget opkrævning på en ejendom, der er solgt, kan det skyldes, at vi ikke har modtaget oplysninger om ejerskifte.

Hedensted Spildevand afregner IKKE med lejere.

04

mar 2022

Hedensted Spildevand

Forebygger oversvømmelser

Hedensted Spildevand forebygger oversvømmelser og beskytter dyrebar natur.

En omfattende separatkloakering i Tørring skal give et mere robust regn- og spildevandssystem med færre oversvømmelser. Det handler også om at mindske overløb og passe på miljøet ved Gudenåens naturskønne udspring. Læs mere her:

09

feb 2022

2 projektledere søges

Til Projektafdelingen søges to projektledere.

Vil du være med til at udvikle bæredygtige klimatilpassede løsninger til gavn for mennesker og natur?

Hedensted Spildevand A/S står overfor mange spændende projekter i de kommende år. Dagsordenen er adskillelse af kloaksystemer, klimatilpasning og øget bosætning i Hedensted Kommune.

Til Projektafdelingen søges to projektledere. Dels en erfaren og selvstændig projektleder, meget gerne med erfaring fra et lignende job i branchen. Skulle du være i den sidste del af arbejdslivet, vil vi stadig gerne høre fra dig!

Læs stillingsopslaget her

28

jan 2022

Vandafledning

Årsafregning 2021 og aconto for 01.01.2022 - 30.06.2022

Årsafregning for vandafledning 2021 og aconto for perioden 01.01.2022 - 30.06.2022

Betalingsfristen er 1. marts 2022.

Er du tilmeldt NETS, betalingsservice vil du få årsafregningen medsendt som bilag til betalingsoversigten for marts måned. (Tilmelding via din netbank)

Er du tilmeldt eBoks (tilmeldt Hedensted Spildevand som modtager i eBoks), vil du modtage årsafregningen i eBoks. (Tilmelding via www.eboks.dk)

Er du både tilmeldt NETS, betalingsservice og eBoks, vil du modtage årsafregningen i eBoks og betaling via NETS.

Via Hedensted Spildevands hjemmeside - selvbetjening og MIN FORSYNING, har du mulighed for at tilmelde din mail adresse, du vil efter tilmelding modtage fremtidige afregninger m.m. via mail, indberetning af cpr. nr. for automatisk adresse opdatering og evt. tilbagebetalinger til nem konto, se dine tidligere regninger m.m.

Har du ikke tilmeldt NETS, eBoks eller mail adresse, vil du modtage årsafregningen med girokort pr. post og der opkræves faktureringsgebyr kr. 50,00

Få regningen tilmeldt NETS - eBoks eller via mail og undgå gebyr.

Har du solgt din ejendom, men stadig modtager opkrævning, kan det skyldes, at vi IKKE har modtaget meddelelse om ejerskifte.

Følgende oplysninger kan sendes til: lg@hspv.dk eller anmelde ejerskifte her . Der vil herefter blive udarbejdet flytteafregning.

 • Forbrugs adresse
 • Købers navn, adresse og gerne cpr.nr.
 • Aflæsningstal på vandmåler
 • Salgsdato

( Der afregnes IKKE med lejere)

Har du rettelser eller spørgsmål til opkrævningen, kan vi kontakte på tlf. 70 23 57 66 eller mail lg@hspv.dk .

Spring til årstal

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Separatkloakering

Separatkloakering på din ejendom, er adskillelse af dit regnvand fra dit spildevand.Læs mere her