Nyheder


Her kan du se aktuelle nyheder fra Hedensted Spildevand...

02

sep 2021

Stillingsopslag

Driftsmedarbejder søges

Hedensted Spildevand søger en medarbejder i driftsafdelingen.

Driftsafdelingen løser en lang række spændende opgaver, som både omfatter vedligeholdelse af eksisterende systemer og anlæg, men også ad hoc-opgaver som kræver handling her og nu.

 • Tv-inspektioner med egen tv-bil
 • Udskiftning og vedligeholdelse af pumpestationer
 • Vedligeholdelse og drift af renseanlæg
 • Udbedring af brud på ledningsnettet
 • Varetagelse af kundehenvendelser vedr. drift
 • Registrering af kundehenvendelser i egne it-systemer
 • Diverse ad hoc-opgaver

Efter grundig oplæring vil der være stor mulighed for selv at planlægge og administrere arbejdsdagen.

Læs mere om stillingen her

02

aug 2021

A conto - Vandafledningsbidrag

01.07.2021 - 31.12.2021

I august udsendes aconto opkrævning for perioden 01.07.2021 - 31.12.2021.

Betalingsdato er 1. september 2021.

Har du tilmeldt betalingen via NETS (betalingsservice), vil opkrævningen fremgå af din betalingsoversigt for september.

Har du tilmeldt e-Boks, vil opkrævningen komme i e-Boks. (Hvis du samtidig har tilmeldt NETS, kommer aconto ikke i e-Boks, men vil fremgå af betalingsoversigten for september).

Der er også mulighed for at få opkrævningen sendt pr. mail. Der kan ske tilmelding via Hedensted Spildevands hjemmeside - "Min forsyning". Kundenummer og kode er oplyst på opkrævningen.

Der opkræves gebyr kr. 50,00 for fremsendelse pr. post. I ”min forsyning” kan man ligeledes se tidligere opkrævninger og forbrug.

Har du solgt din ejendom, men stadig modtager opkrævning, kan det skyldes, at vi ikke har modtaget meddelelse om ejerskifte. Du skal selv sørge for afmelding af betalingsservice, hvis du har dette tilmeldt.

Følgende oplysninger kan sendes til lg@hspv.dk eller anmeld ejerskifte her. Der vil herefter blive udarbejdet flytteafregning.

 • Købernes navne og adresser
 • Aflæsningstal på vandmåler
 • Salgsdato

(Der afregnes IKKE med lejere).

Har du rettelser eller spørgsmål til opkrævningen, kan vi kontaktes på tlf. 70 23 57 66 eller mail: lg@hspv.dk

28

apr 2021

Tømningsordning - Statsafgifter

Årsafregning 2021/Aconto 2021

I maj måned 2021 udsendes årsafregning for 2020 og aconto 2021 for tømning af bundfældningstanke samt statsafgifter på spildevand/vand.

Betalingsfrist: 1. juni 2021.

Er du tilmeldt NETS (betalingsservice) vil årsafregning være medsendt som bilag til betalingsoversigten for juni måned.

Er du tilmeldt eBoks, vil du modtage årsafregning i eBoks.

Er du tilmeldt mail, vil du modtage årsafregning via mail.

Er du hverken tilmeldt NETS, eBoks eller mail, vil du modtage årsafregning med girokort pr. post og der opkræves et faktureringsgebyr på kr. 50,00.

Tilmeld dig NETS/eBoks/mail og undgå gebyr

Du kan tilmelde NETS via din bank eller netbank. Du kan tilmelde eBoks på www.eBoks.dk 

Du kan få din regning pr. mail ved tilmelding via Hedensted Spildevands hjemmeside www.hspv.dk - selvbetjening - min forsyning.

Varsling af tømningstidspunkt/tømningsattest

Du kan pr. SMS/e-mail modtage besked om tømningstidspunkt 1-2 uger forinden tømning samt modtage tømningsattest. For tilmelding skal du bruge den tankkode, der står på forsiden af opkrævningen.

Tilmelding til varsling af tømningstidspunkt og tømningsattest.

Yderligere oplysninger om adgangsforhold, ekstra tømning, regulativ for tømning af bundfældningstanke m.m.

Har du spørgsmål til tømningsordningen, kan du kontakte

FKSSlamson A/S Tlf.: 6342 1027

Telefontid: mandag - fredag mellem kl. 8.00 - 12.00

Hedensted Spildevand A/S Tlf. 7023 5766

Telefontid: mandag - torsdag mellem kl. 9.00 - 14.00 / fredag mellem kl. 9.00 - 12.00
Mail: tn@hspv.dk

Har du spørgsmål til regningen, kan du kontakte

Hedensted Spildevand A/S Tlf. 7023 5766

Telefontid: mandag - torsdag mellem kl. 9.00 - 14.00 / fredag mellem kl. 9.00 - 12.00

Mail: tn@hspv.dk

Renter og gebyrer

Ved for sen betaling beregnes renter i henhold til rentelovens § 3.

Ved udsendelse af rykkerskrivelse pålægges gebyr i henhold til rentelovens § 9B.

Ejerskifte

Hedensted Spildevand foretager flytteafregninger ved ejerskifte. Oplysninger om overtagelsesdato, aflæsning af måler, købers navn og adresse samt cpr nr. meddeles hertil.

Har du modtaget opkrævning på en ejendom, der er solgt, kan det skyldes, at vi ikke har modtaget oplysninger om ejerskifte.

Hedensted Spildevand afregner IKKE med lejere.

02

feb 2021

Årsafregning 2020 og aconto for 01.01.2021 - 30.06.2021

Årsafregning og aconto

Årsafregning for vandafledningsbidrag 2020 og aconto for perioden 01.01.2021 - 30.06.2021

Betalingsfristen er 1. marts 2021.

Er du tilmeldt NETS, betalingsservice vil du få årsafregningen medsendt som bilag til betalingsoversigten for marts måned. (Tilmelding via din netbank)

Er du tilmeldt eBoks (tilmeldt Hedensted Spildevand som modtager i eBoks), vil du modtage årsafregningen i eBoks. (Tilmelding via www.eboks.dk )

Er du både tilmeldt NETS, betalingsservice og eBoks, vil du modtage årsafregningen i eBoks og betaling via NETS.

Via Hedensted Spildevands hjemmeside - selvbetjening og MIN FORSYNING, har du mulighed for at tilmelde din mailadresse, du vil efter tilmelding modtage fremtidige afregninger mm via mail.

Har du ikke tilmeldt NETS, eBoks eller mailadresse, vil du modtage årsafregningen med girokort pr. post og der opkræves faktureringsgebyr kr. 50,00

Få regningen tilmeldt NETS - eBoks eller via mail og undgå gebyr.

Har du solgt din ejendom, men stadig modtager opkrævning, kan det skyldes, at vi IKKE har modtaget meddelelse om ejerskifte.

Følgende information kan sendes til: lg@hspv.dk eller anmelde ejerskifte her . Der vil herefter blive udarbejdet flytteafregning.

 • Forbrugsadresse
 • Købers navn, adresse og gerne cpr.nr.
 • Aflæsningstal på vandmåler
 • Salgsdato

( Der afregnes IKKE med lejere)

Har du rettelser eller spørgsmål til opkrævningen, kan vi kontakte på tlf. 70 23 57 66 eller mail lg@hspv.dk .

05

jan 2021

Tømning - bundfældningstanke

Tilmelding for varsling af tømningstidspunkter

Tømning af bundfældningstanke er startet for 2021.

Du kan se forventet tømningstidspunkt for din adresse her

Tilmelding af sms / e-mail for varsling af tømningstidspunkter

Det er muligt at modtage varsling af tømningstidspunkt samt modtage tømningsattest efter vores besøg via sms/e-mail.  For at tilmelde dig ordningen, skal du bruge tankkoden, der står på forsiden af opkrævningen.

Tilmelding af sms / e-mail for varsling af tømningstidspunkter

Har du spørgsmål til tømmetidspunkt, kan du kontakte:

FKSSlamson A/S på tlf. 6342 1027 mandag – fredag mellem kl. 8.00 – 12.00

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Få svar på dine spørgsmål her...

I vores FAQ, finder du ofte stillede spørgsmål og får hjælp og gode råd...Læs mere her