SPV Beredskab


Hos Hedensted Spildevand ønsker vi, at samarbejde på tværs og sikre at vi altid kan håndtere de opgaver som vi bliver stillet overfor med hensyn til håndtering af spildevand og regnvand. Dette gælder også i regnvejr, hvor store nedbørsmængder kan forårsage oversvømmelser i større eller mindre grad. I disse ekstremsituationer kræves der ofte ekstra materiel og udstyr for at kunne løse opgaven. Vi ønsker størst mulig sikkerhed i disse situationer.

Hedensted Spildevand har derfor taget initiativ til, at vi kan hjælpe hinanden, når det gælder, ved at oprette hjemmesiden SPV Beredskab. Du kan læse mere om beredskabet på www.spv-beredskab.dk 

Hvem kan få adgang til SPV Beredskab

  • Brand og Redning i Danmark
  • Forsyningsselskaber