Tilslutningstilladelse


Tilslutning af spildevand til offentlig kloak kræver tilladelse fra Hedensted Kommune, tilladelsen skal derfor ikke søges hos Hedensted Spildevand, men ved Hedensted Kommune.

Såfremt der er spørgsmål vedrørende afledning (præcisering) af spildevand fra virksomheden, er du altid velkommen til at kontakte Hedensted Kommune.

Priser og takster for tilslutning af spildevand fremgår af takstbladet.

Hvis du har spørgsmål, der vedrører drift af kloak og rensning af spildevand er du velkommen til at kontakte Hedensted Spildevand.

Hedensted Kommune 
Takster for tilslutning af spildevand 
Kontakt os