Gravetilladelse


Der skal altid indhentes gravetilladelse hos vejmyndigheden i Hedensted Kommune, før der graves i og omkring alle offentlige veje, private fællesveje i byzone samt i sommerhusområder.

Du kan læse om ansøgning om tilladelse til at foretage opgravning i vejarealer på kommunale veje på virk.dk

Virk.dk