Byggemodning


Når der anlægges ny kloak i forbindelse med byggemodning, er det muligt at indgå en aftale om, at Hedensted Spildevand overtager hovedkloakken og stikledninger til skel. Hedensted Spildevand stiller dog forskellige krav til, hvorledes anlægget etableres og registreres for at overtage det.

Gældende bygherrevejledning, indeholder generelle krav og retningslinjer for kloak, der ønskes overtaget af Hedensted Spildevand. Kontakt evt. Hedensted Spildevand for yderligere oplysninger.

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen.Læs mere her