Projekter


Hedensted Spildevand er altid i gang - herunder finder du oplysninger om igangværende projekter.

Fornyelse af afløbsledninger

Seneste opdatering 17.11.2022

Projektet er godt i gang

Hedensted Spildevand er godt i gang med separatkloakering af Højmarksvej sammen med entreprenør, Arkil, som vandt opgaven i udbud.

Arkil begyndte på gravearbejdet i begyndelsen af oktober og forventer at være færdige ved udgangen af marts 2023.

Indtil nu skrider arbejdet planmæssigt frem og den detaljerede tidsplan, som Arkil har lavet ved opstart af projektet holder fortsat.

Vi har ændret i projektet siden opstart

I forbindelse med opstarten og en nærmere granskning af projektet, har vi foretaget nogle ændringer i projektet, som begrænser de arealer vi skal grave op og derved forkorter perioden, hvor vi graver i vejen og er nødt til at henvise trafikken til de anviste omkørselsveje.

Ændringerne betyder, at vi ikke skal grave op i Ribevej og vi graver kun i Højmarksvej fra Anna Knudsensvej i stedet for fra Th. Jensens Vej, som først planlagt.

Ændringerne har ingen betydning for, hvilke ejendomme som bliver separeret og senere skal separere regn- og spildevand på egen grund.

Hvor langt er vi?

Vores entreprenør på projektet, Arkil, er færdige med det første stræk fra Anna Knudsensvej til Ribevej, så der igen er åbent for trafik i begge retninger på det stykke. Lige nu er de i gang ud for Højmarksparken og arbejder sig op ad Højmarksvej i retning mod Kragelund.

Mens vi har vejen gravet op, kan vi af sikkerhedsmæssige hensyn ikke holde vejen åben for gennemkørende trafik. Vi henviser til de skiltede omkørselsveje.

På afspærringen er skiltet med ”beboerkørsel tilladt” og det betyder, at borgere som har hus og indkørsel ud til Højmarksvej, altid kan komme til og fra boligen, ligesom hjemmehjælp, patienttransport m.v. kan køre til og fra alle husene. Vi opfordrer til, at man er opmærksom og tager hensyn til dem som arbejder og i det hele taget kører langsomt og forsigtigt i og omkring arbejdsområdet, så alle kan føle sig trygge – både trafikanter og dem som arbejder i vejen!

Juleferie og -travlhed

Der er sikkert mange, som er bekymrede for, hvordan gravearbejdet vil påvirke julens travlhed og mange gæstebud, derfor vil jeg allerede nu oplyse om, at vi også holder juleferie ved Hedensted Spildevand og det samme gør de hos Arkil.

Vi forventer at arbejdet fortsætter helt frem til jul, men at byggepladsen holdes lukket i julen og frem til efter nytår. Vi vil så vidt muligt lukke udgravninger og fjerne de afspærringer vi kan, sådan at der er mindst muligt der forstyrrer den almindelige færdsel i området henover juleferien.

Yderligere information om, hvornår vi arbejder og ikke arbejder, hvor der er åbent for trafik og hvor der spærres, lægges op her på hjemmesiden når vi kommer lidt tættere på jul.

Spørgsmål eller noget der undrer?

Har man spørgsmål eller er der noget der undrer eller bekymrer angående projektet, er man altid velkommen til at ringe eller skrive til undertegnede eller til vores rådgiver, Mads, som varetager tilsyn mm. på projektet for Hedensted Spildevand.

Almindelig information vedr. projektet og dets fremdrift orienterer vi om løbende hér på hjemmesiden.

Anna

Projektleder / Hedensted Spildevand

Opdatering 29.08.2022

Baggrund for projektet

Hedensted Spildevand har modtaget ønsker om en byggemodning på Højmarksvej. I forbindelse med denne byggemodning ønsker vi, at udføre kloakseparering af Højmarksvej fra Th. Jensens Vej, ud mod Kragelund.

Trafikale ændringer

Der vil komme en omkørsel rundt om selve gravearbejdet

Tidsplan

Start i oktober 2022 og forventes afsluttet omkring sommeren 2023

Kontaktpersoner

Rolle

Firma

Kontaktperson

Telefon nr.

Entreprenør:

I Udbud

 

 

Rådgiver

CS Consult

Mads Kristensen

2627 5225

Bygherre:

Hedensted Spildevand A/S

Anna Mondrup Van Tienen

7674 9279

 

 

 

 

Tilbage

 

 

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen.Læs mere her