Projekter


Hedensted Spildevand er altid i gang - herunder finder du oplysninger om igangværende projekter.

Nedlæggelse af Korning Renseanlæg

Opdateret 30.08.2021

Nedlæggelse af renseanlæg og overpumpning af spildevand

Baggrund for projektet

Korning Renseanlæg er et lille, gammelt og meget nedslidt renseanlæg. Der har længe været ønske om at kunne tage renseanlægget ud af drift. Nu er Korning separeret og Eriknauer har altid kun været spildevandskloakeret, det er derfor blevet muligt at overpumpe spildevandet til Hedensted Renseanlæg i Ørum.

For at skabe kapacitet på renseanlægget i Åle, skal spildevandet fra Flemming og Hornborg, når byerne er blevet separat kloakerede, ligeledes overpumpes til Hedensted Renseanlæg.

Hvad skal ske?

Der skal sættes en pumpestation ved regnvandsbassinet på Pebringsvej og udføres en trykledning mellem Korning Renseanlæg og pumpestationen på Vandmøllevej og en trykledning mellem Flemming – Hornborg og Korning. Der skal desuden ske nogle ændringer af kloakken mellem Pebringsvej og Ussingvej.

Arbejde kommer dels til at foregå som traditionel ned gravning og dels ved styret underboring, hvor der graves nogle huller undervejs og så bores der mellem disse huller.

Der vil kunne forekomme trafikale gener, men der vil blive skiltet med omkørsel mv.

Hvornår kommer vi?

Hedensted Spildevand regner med at arbejdet påbegyndes sidst i august 2021, og entreprenøren skal være færdig inden sommerferien 2022.

Entreprenøren er nu gået i gang med arbejdet, arbejdet forventes udført i følgende rækkefølge:

  1. Langs Merringvej
  2. Krydsning mellem Merringvej og Ussingvej
  3. Merringvej til Hornborg langs Korningvej/Horsensvej
  4. Korning by
  5. Mellem Pebringsvej og Korning Renseanlæg

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

 

Firma

Kontaktperson

Telefon

Mail

Rådgiver

CS Consult

Carsten Søndergård

30 49 58 13

carsten@csconsult.nu

Entreprenør

HM Entreprenør

Elmer Mikkelsen

40 25 98 22

annaogelmer@privat.dk

Entreprenør

HM Entreprenør

Erik Planck Larsen

75 66 18 22

epl@hm-as.dk

Bygherre

Hedensted Spildevand

Mette Dybkjær Hansen

76 74 92 71

mdh@hspv.dk

 Hedensted Kommunes tillæg 39 til spildevandsplanen:

Tillæg 39 til spildevandsplan kan læses her

Tilbage

 

 

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen.Læs mere her