Projekter


Hedensted Spildevand er altid i gang - herunder finder du oplysninger om igangværende projekter.

Separatkloakering

Opdateret 22.06.2021

Baggrund for projektet

Kloakkerne i Flemming og Hornborg er gamle og slidte. Regn- og spildevand ledes i samme ledning, systemet er lavet til at kunne håndtere en vis mængde regnvand, men når denne mængde overskrides, er der overløb af fortyndet spildevand til Hulbæk Mose og Møllebækken.

Hvad skal ske

Regnvand og spildevand skal skilles, så det kan sikres, at der fremover ikke sker udledning af fortyndet spildevand til naturen. Hedensted Spildevand skal udskifte ledninger i jorden fra en ledning til to ledninger og etablere to regnvandsbassiner, hvis formål er at forsinke udledning af regnvandet, således det ledes langsomt ud i vandløbene.

I forbindelse med arbejdet vil stikket ind på jeres grunde blive fornyet og der vil blive etableret et ekstra stik, hvor I efterfølgende skal få en autoriseret kloakmester til at tilslutte det regnvand, der på nuværende tidspunkt blandes med spildevandet fra huset.

Hvornår kommer vi?

Hedensted Spildevand forventer at gå i jorden først i 2022 og afslutte arbejdet omkring sommerferien 2023. Regnvandsbassinerne vil blive etableret efterfølgende, når borgerne har separeret på egen grund. Når det er afgjort, hvilken entreprenør der kommer til at lave arbejdet, bliver der lavet en forventet rækkefølge for arbejdet – denne vil kunne ses her på hjemmesiden.

Hvad kommer arbejdet til at betyde for hverdagen:

Udskiftning af de gamle ledninger betyder desværre, at der vil forekomme støv, støj og møg i området. Der vil kun være tale om midlertidige gener, når der graves på den vej, man bor på.

Omkørsler vil blive nødvendige, når der graves, og ændrede tilkørselsforhold, når den enkelte matrikel passeres. Der vil altid være gående adgang til alle ejendomme.

Der blive lagt yderligere information op, efterhånden som arbejdet skrider frem.

Udsendte skrivelser

Hedensted Kommunes tillæg til spildevandsplanen:

Kontaktpersoner

 

Firma

Kontaktperson

Telefon

Email

Rådgiver

kLAR Miljørådgivning

Michael Kusk

2757 1831

mku@k-lar.dk

 

kLAR Miljørådgivning

Stefan Keller

2715 3738

sbk@k-lar.dk

Bygherre

Hedensted Spildevand

Mette Hansen

7674 9271

mdh@hspv.dk

Entreprenør

 

 

 

 

 

Tilbage

 

 

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen.Læs mere her