Projekter


Hedensted Spildevand er altid i gang - herunder finder du oplysninger om igangværende projekter.

As Vig - Sommerhusområde

Seneste opdatering: 23.03.2020

Projektet forløber planmæssigt.

Baggrund for projektet.

Der er fundet store mængder uvedkommende vand i vores spildevandsledning. Denne type vand er enten grundvand, drænvand eller tag- og overfladevand.  

23.03.2020: Status på fejlundersøgelse

Der var en stor andel i området som havde koblet deres tagvand til kloaksystemet, disse har fået et brev fra Hedensted Kommune om at få bragt forholdene i orden.

Det resterne ledningsnet forventes primært at blive renoveret med en ”No dig” løsning. Denne  løsning mindsker opgravninger i området.

Strømpeforing af ledninger i Karl Nielsens Vej

I løbet af uge 49 til 51 vil der i ledningerne i området omkring Karl Nielsens Vej blive strømpeforet. Der er en del indsivning i ledningerne, så derfor ligger vi en foring inde i det eksisterende rør. Nogle enkelte strækninger vil blive gravet, da det ikke er muligt at lave en foring i disse ledninger.

Der kan i nogen enkelt stående tilfælde ske, at der kommer gener ved denne udførelsesmetode. Dette kan der læses om her i brevet fra entreprenøren.

Baggrund for projektet

Der er fundet store mængder uvedkommende vand i vores spildevandsledning. Denne type vand er enten grundvand, drænvand eller tag- og overfladevand.  

Undersøgelser

Der er igangsat undersøgelser i området for at finde ud af hvor alt dette uvedkommende vand kommer fra. Dette bliver gjort med vores TV-bil der kører rundt og kigger nede i rørene.

Vi undersøger de ejendomme der er beliggende på følgende adresser:

  • As Hedegård
  • Hamborg
  • Karl Nielsens Vej
  • Skovvænget
  • Niels Rasmussens Vej

Tidsplan

Arbejdet på Karl Nielsens Vej vil stå på i uge 49 til 51.

Kontaktpersoner

Rolle

Firma

Kontaktperson

Telefon nr.

Entreprenør:

Hornsyld Entreprenør forretning A/S

Walter

 

Entreprenør:

Per Aarsleff A/S

Morten Schaal

4044 2481

Bygherre:

Hedensted Spildevand A/S

Lasse Toftebjerg

7674 9272

Hvis du har spørgsmål til anlægsarbejdet, er du velkommen til at kontakt projektlederen:

Lasse Røjkjær Toftebjerg

Tlf.: 7674 9272

Mail: lat@hspv.dk

Tilbage

 

 

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen.Læs mere her