Projekter


Hedensted Spildevand er altid i gang - herunder finder du oplysninger om igangværende projekter.

Blæsbjergvej, Hedensted - Kloaksanering

Baggrund for projektet

De eksisterende fællesledninger i området er i meget dårlig stand og i regnvejr er fortyndet spildevand fra området medvirkende til at give miljøproblemer i Torup Bæk. Hedensted Spildevand ønsker derfor, at udskifte fælleskloakken.

 

Borgermøde afholdt den 3. juli 2017 på Hedensted rådhus

Hedensted Kommune har afholdt borgermøde, hvor berørte borgere blev orienteret om tillægget til spildevandplanen og hvilken betydning tillægget vil have, hvis det vedtages.

Spørgsmål og svar

Ændret håndtering af regn- og spildevand

Forslag til ændring af spildevandsplanen

 

KONTAKTPERSONER

Hvis du har spørgsmål til anlægsarbejdet, er du velkommen til at kontakt projektlederen:

Lasse Røjkjær Toftebjerg

Tlf.: 7674 9272

Mail: lat@hspv.dk

Tilbage

 

 

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen.Læs mere her