Projekter


Hedensted Spildevand er altid i gang - herunder finder du oplysninger om igangværende projekter.

Uldum - Kloakseparering

Seneste opdatering: 27.01.2020

Projektet forløber planmæssig

Baggrund for projektet

Baggrunden for igangsættelse af en separatkloakering i Uldum by er en kombination af, at der med den nuværende fælleskloakering i regnvejrssituationer sker udledning af fortyndet spildevand til Uldum Lille Å, samtidig er de eksisterende fællesledninger i byen ikke tætte, hvorfor der kan ske udsivning af fortyndet spildevand til undergrunden og i perioder indsivning af grundvand der øger belastningen på pumpestationer og renseanlæg.

Borgermøde afholdt den 20. marts 2019

Hedensted Kommune og Hedensted Spildevand har afholdt borgermøde hvor de berørte borgere blev informeret om separatkloakeringen og hvordan dette skal forløbe.

Slides fra borgermøde (09.07.2019)

Spørgsmål og svar fra borgermøde (09.07.2019)

Kontaktpersoner

Firma Kontaktperson
Borgergruppen Jesper Hammer
  Claus Thaisen
Hedensted Kommune Jette Lindberg
  Ann Britt Gassner
  Lene Nielsen
  Anders Reuss
Hedensted Spildevand Rikke Neerup
  Jesper Mau Kristiansen
Orbicon (rådgiver) Peter Overvad Frost
  Morten korsgaard Pedersen
Tilbage

 

 

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen.Læs mere her