Nyheder


Her kan du se aktuelle nyheder fra Hedensted Spildevand...

23

jan 2023

Hvornår tømmes min tank i 2023

Tømning af septiktank 2023

Det er muligt at se forventet tømningstidspunkt for din adresse her

Såfremt du ønsker oplyst en mere præcis dag for tømning, kan du kontakte FKSSlamson A/S på tlf. 6342 1027 mandag – fredag mellem 8.00 og 12.00 eller via mail to@fksslamson.dk.

10

okt 2022

Aflæsning af vandmåler

Aflæsningskort - vandmåler

Aflæsning af vandmåler

Har du modtaget et aflæsningskort fra Hedensted Spildevand, kan du indberette aflæsningen her

Aflæsningen er pr. 31 oktober 2022 (du kan indberette, så snart du modtager kortet) Fristen for indberetning er den 9. november 2022.

Modtager vi ikke aflæsningen, vil du modtage en påmindelse om måleraflæsning og der opkræves gebyr kr. 125,00.

Indberettes aflæsningen ikke efter modtagelse af aflæsningskort og påmindelse om måleraflæsning, vil forbruget blive skønnet og der opkræves yderligere gebyr kr. 125,00.

Aflæsningskort udsendes til:

  • Forbrugerne ved Båstrup By Vandværk, Haurum Vandværk, Klaksmøllevej Vandværk og Urlev Vandværk
  • Forbrugere med bimålere, der ikke aflæses til vandværkerne
  • Forbrugere med egen boring, der har opsat måler

Alle øvrige forbrugere skal IKKE indberette aflæsning hertil

Hedensted Spildevand har indgået aftale med de øvrige vandværker i kommunen om køb af aflæsninger fra vandværkerne.

Har du derfor aflæst til et vandværk, er det denne aflæsning vi bruger til afregning.

26

jul 2022

Vandafledningsbidrag

Aconto for perioden 01.07.2022 - 31.12.2022

I august udsendes aconto opkrævning for perioden 01.07.2022 - 31.12.2022.

Betalingsdato er 1. september 2022.

Har du tilmeldt betalingen via NETS (betalingsservice), vil opkrævningen fremgå af din betalingsoversigt for september.

Har du tilmeldt e-Boks, vil opkrævningen komme i e-Boks. (Hvis du samtidig har tilmeldt NETS, kommer aconto ikke i e-Boks, men vil fremgå af betalingsoversigten for september).

Der er også mulighed for at få opkrævningen sendt pr. mail. Der kan ske tilmelding via Hedensted Spildevands hjemmeside - "Min forsyning". Kundenummer og kode er oplyst på opkrævningen.

Der opkræves gebyr kr. 50,00 for fremsendelse pr. post.

I ”min forsyning” kan man ligeledes se tidligere opkrævninger og forbrug.

Har du solgt din ejendom, men stadig modtager opkrævning, kan det skyldes, at vi ikke har modtaget meddelelse om ejerskifte. Du skal selv sørge for afmelding af betalingsservice, hvis du har dette tilmeldt.

Følgende oplysninger kan sendes til lg@hspv.dk eller anmeld ejerskifte her. Der vil herefter blive udarbejdet flytteafregning.

  • Købernes navne og adresser
  • Aflæsningstal på vandmåler
  • Salgsdato

(Der afregnes IKKE med lejere).

Har du rettelser eller spørgsmål til opkrævningen, kan vi kontaktes på tlf. 70 23 57 66 eller mail: lg@hspv.dk

25

apr 2022

Tømningsordning

Statsafgifter

I maj måned 2023 udsendes årsafregning for 2022 og aconto 2023 for tømning af bundfældningstanke samt statsafgifter på spildevand/vand.

Betalingsfrist er 1. juni 2023.

  • Er du tilmeldt NETS (betalingsservice) vil årsafregning være medsendt som bilag til betalingsoversigten for juni måned.
  • Er du tilmeldt e-Boks, vil du modtage årsafregning i e-Boks.
  • Er du tilmeldt mail, vil du modtage årsafregning via mail.
  • Er du hverken tilmeldt NETS, e-Boks eller mail, vil du modtage årsafregning med girokort pr. post og der opkræves et faktureringsgebyr på kr. 50,00.

Tilmeld dig NETS/e-Boks/mail og undgå gebyr

Du kan tilmelde NETS via din bank eller netbank. Du kan tilmelde e-Boks på www.eBoks.dk 

Du kan få din regning pr. mail. Tilmelding via Hedensted Spildevands hjemmeside

www.hspv.dk   – selvbetjening – min forsyning.

Varsling af tømningstidspunkt/tømningsattest

Du kan pr. SMS/e-mail modtage besked om tømningstidspunkt 1-2 uger forinden tømning samt modtage tømningsattest. For tilmelding skal du bruge den tankkode og ejerkode der står på forsiden af ​​opkrævningen.

Tilmelding til varsling af tømningstidspunkt og tømningsattest.

Yderligere oplysninger om adgangsforhold, ekstra tømning, regulativ for tømning af bundfældningstanke mm

Har du spørgsmål til tømningsordningen, kan du kontakte

FKSSlamson A/S Tlf.: 6342 1027

Telefontid: Mandag - Fredag ​​mellem kl. 8.00 - 12.00

Hedensted Spildevand A/S Tlf. 7023 5766

Telefontid: Mandag - Torsdag mellem kl. 9.00 - 14.00 / Fredag ​​mellem kl. 9.00 – 12.00
Mail: tn@hspv.dk

Har du spørgsmål til regningen, kan du kontakte

Hedensted Spildevand A/S Tlf. 7023 5766

Telefontid: Mandag - Torsdag mellem kl. 9.00 - 14.00 / Fredag ​​mellem kl. 9.00 – 12.00

Mail: tn@hspv.dk 

Renter og gebyrer

Ved for sen betaling beregnes renter i henhold til rentelovens §3.

Ved udsendelse af rykkerskrivelse pålægges gebyr i henhold til rentelovens §9B.

Ejerskifte

Hedensted Spildevand foretager flytteafregninger ved ejerskifte. Oplysninger om overtagelsesdato, aflæsning af måler, købers navn og adresse samt cpr nr. meddeles hertil.

Har du modtaget opkrævning på en ejendom, der er solgt, kan det skyldes, at vi ikke har modtaget oplysninger om ejerskifte.

Hedensted Spildevand afregner IKKE med lejere.

04

mar 2022

Hedensted Spildevand

Forebygger oversvømmelser

Hedensted Spildevand forebygger oversvømmelser og beskytter dyrebar natur.

En omfattende separatkloakering i Tørring skal give et mere robust regn- og spildevandssystem med færre oversvømmelser. Det handler også om at mindske overløb og passe på miljøet ved Gudenåens naturskønne udspring. Læs mere her:

Spring til årstal

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Separatkloakering

Separatkloakering på din ejendom, er adskillelse af dit regnvand fra dit spildevand.Læs mere her