Nyheder


Her kan du se aktuelle nyheder fra Hedensted Spildevand...

04

aug 2020

Vandafledningsbidrag

Aconto for 01.07.2020 - 31.12.2020

I august udsendes aconto opkrævning for perioden 01.07.2020 - 31.12.2020.

Betalingsdato er 1. september 2020.

Har du tilmeldt betalingen via NETS (betalingsservice), vil opkrævningen fremgå af din betalingsoversigt for september.

Har du tilmeldt e-Boks, vil opkrævningen komme i e-Boks. (Hvis du samtidig har tilmeldt NETS, kommer aconto ikke i eBoks, men vil fremgå af betalingsoversigten for september).

Der er også mulighed for at få opkrævningen sendt pr. mail. Der kan ske tilmelding via Hedensted Spildevands hjemmeside - "Min forsyning". Kundenummer og kode er oplyst på opkrævningen. I "Min forsyning" findes ligeledes tidligere opkrævninger og forbrug.

Har du solgt din ejendom, men stadig modtager opkrævning, kan det skyldes, at vi IKKE har modtaget meddelelse om ejerskifte. Du skal selv sørge for afmelding af betalingsservice, hvis du har dette tilmeldt.

Følgende oplysninger kan sendes til lg@hspv.dk eller anmeld ejerskifte  her. Der vil herefter blive udarbejdet flytteafregning.

  • Købernes navne og gerne cpr. nr./CVR nr.
  • Aflæsningstal på vandmåler
  • Salgsdato

(Der afregnes ikke med lejere)

Har du rettelser eller spørgsmål til opkrævningen, kan vi kontaktes på tlf. 7023 5766 eller du kan sende en mail til lg@hspv.dk

04

maj 2020

Tømningsordning - statsafgifter

Årsafregning 2020/Aconto 2020

I maj måned 2020 udsendes årsafregning for 2019 og aconto 2020 for tømning af bundfældningstanke samt statsafgifter på spildevand/vand.

Betalingsfrist: 2. juni 2020.

Er du tilmeldt NETS (betalingsservice) vil årsafregning være medsendt som bilag til betalingsoversigten for juni måned.

Er du tilmeldt eBoks, vil du modtage årsafregning i eBoks.

Er du tilmeldt mail, vil du modtage årsafregning via mail.

Er du hverken tilmeldt NETS, eBoks eller mail, vil du modtage årsafregning med girokort pr. post og der opkræves et faktureringsgebyr på kr. 50,00.

Tilmeld dig NETS/eBoks/mail og undgå gebyr

Du kan tilmelde NETS via din bank eller netbank. Du kan tilmelde eBoks på www.eBoks.dk 

Du kan få din regning pr. mail ved tilmelding via Hedensted Spildevands hjemmeside www.hspv.dk - selvbetjening - min forsyning.

Varsling af tømningstidspunkt/tømningsattest

Du kan pr. SMS/e-mail modtage besked om tømningstidspunkt 1-2 uger forinden tømning samt modtage tømningsattest. For tilmelding skal du bruge den tankkode, der står på forsiden af opkrævningen.

Tilmelding til varsling af tømningstidspunkt og tømningsattest.

Yderligere oplysninger om adgangsforhold, ekstra tømning, regulativ for tømning af bundfældningstanke m.m.

Har du spørgsmål til tømningsordningen, kan du kontakte

FKSSlamson A/S Tlf.: 6342 1027

Telefontid: mandag - fredag mellem kl. 8.00 - 12.00

Hedensted Spildevand A/S Tlf. 7023 5766

Telefontid: mandag - torsdag mellem kl. 9.00 - 14.00 / fredag mellem kl. 9.00 - 12.00
Mail: vkr@hspv.dk

Har du spørgsmål til regningen, kan du kontakte

Hedensted Spildevand A/S Tlf. 7023 5766

Telefontid: mandag - torsdag mellem kl. 9.00 - 14.00 / fredag mellem kl. 9.00 - 12.00

Mail: vkr@hspv.dk

Renter og gebyrer

Ved for sen betaling beregnes renter i henhold til rentelovens § 3.

Ved udsendelse af rykkerskrivelse pålægges gebyr i henhold til rentelovens § 9B.

Ejerskifte

Hedensted Spildevand foretager flytteafregninger ved ejerskifte. Oplysninger om overtagelsesdato, aflæsning af måler, købers navn og adresse samt cpr nr. meddeles hertil.

Har du modtaget opkrævning på en ejendom, der er solgt, kan det skyldes, at vi ikke har modtaget oplysninger om ejerskifte.

Hedensted Spildevand afregner IKKE med lejere.

23

jan 2020

Vandafledningsbidrag

Årsafregning

Årsafregning for vandafledningsbidrag 2019 og aconto for perioden  01.01.2020 - 30.06.2020

BETALINGSFRIST ER 2. MARTS 2020

Er du tilmeldt NETS, betalingsservice vil du få årsafregning medsendt som bilag til betalingsoversigten for marts måned. (Tilmelding via din netbank)

Er du tilmeldt eBoks (tilmeldt Hedensted Spildevand som modtager i eBoks), vil du modtage årsafregningen i eBoks. (Tilmelding via www.eboks.dk)

Er du både tilmeldt NETS, betalingsservice og eBoks, vil du modtage årsafregningen i eBoks og betaling via NETS.

Via Hedensted Spildevands hjemmeside - Selvbetjening og MIN FORSYNING, har du mulighed for at tilmelde din mailadresse, du vil efter tilmelding modtage fremtidige afregninger m.m. via mail.

Har du ikke tilmeldt NETS, eBoks eller mail adresse, vil du modtage årsafregningen med girokort pr. post og der opkræves faktureringsgebyr kr. 50,00.

Tilmeld dig NETS, eBoks eller via mail og undgå gebyr

Har du solgt din ejendom, men stadig modtager opkrævning, kan det skyldes, at vi ikke har modtaget meddelelse om ejerskifte.

Følgende oplysninger kan sendes til lg@hspv.dk eller anmeld ejerskifte her. Der vil herefter blive udarbejdet flytteafregning.

  • Forbrugsadresse
  • Købers navn, adresse og gerne cpr. nr.
  • Aflæsningstal på vandmåler
  • Salgsdato

(Der afregnes ikke med lejere)

Har du rettelser eller spørgsmål til opkrævningen, kan vi kontaktes på tlf. 7023 5766 eller du kan sende en mail til lg@hspv.dk

19

dec 2019

Bundfældningstanke 2020

Tømning af Bundfældningstanke 2020

Tømning af bundfældningstanke starter i uge 5 2020.

Det er muligt at se forventet tømningstidspunkt for bundfældningstanke for din adresse fra uge 4 2020 her.

Såfremt du ønsker oplyst en mere præcis dag for tømning, kan du kontakte:

FKSSlamson A/S på tlf. 6342 1027 mandag - fredag mellem kl. 8.00 - 12.00.

23

okt 2019

Uldum Lilleå

Separatkloakering og LAR

For at hindre udledningen af urenset spildevand til Uldum Lilleå foretages en separatkloakering med anvendelse af LAR løsninger i Uldum.

Projektet i Uldum by er nu sendt i EU-udbud, og interesserede bydere inviteres til at se nærmere på projektet via udbudsbekendtgørelsen eller i nedenstående link.

I udbudsbekendtgørelsen, som er offentliggjort, er der indsat et link til iBinder med adgang til udbudsmaterialet.

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=pjavvybupn

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Få svar på dine spørgsmål her...

I vores FAQ, finder du ofte stillede spørgsmål og får hjælp og gode råd...Læs mere her