Nyheder


Her kan du se aktuelle nyheder fra Hedensted Spildevand...

09

feb 2021

Stillingsopslag

Kundeservice

Vil du være vores nye kollega?

Vi søger en medarbejder, som har lyst til at være vores nye kollega i Kundeservice.

Du kan læse stillingsopslaget her

02

feb 2021

Årsafregning 2020 og aconto for 01.01.2021 - 30.06.2021

Årsafregning og aconto

Årsafregning for vandafledningsbidrag 2020 og aconto for perioden 01.01.2021 - 30.06.2021

Betalingsfristen er 1. marts 2021.

Er du tilmeldt NETS, betalingsservice vil du få årsafregningen medsendt som bilag til betalingsoversigten for marts måned. (Tilmelding via din netbank)

Er du tilmeldt eBoks (tilmeldt Hedensted Spildevand som modtager i eBoks), vil du modtage årsafregningen i eBoks. (Tilmelding via www.eboks.dk )

Er du både tilmeldt NETS, betalingsservice og eBoks, vil du modtage årsafregningen i eBoks og betaling via NETS.

Via Hedensted Spildevands hjemmeside - selvbetjening og MIN FORSYNING, har du mulighed for at tilmelde din mailadresse, du vil efter tilmelding modtage fremtidige afregninger mm via mail.

Har du ikke tilmeldt NETS, eBoks eller mailadresse, vil du modtage årsafregningen med girokort pr. post og der opkræves faktureringsgebyr kr. 50,00

Få regningen tilmeldt NETS - eBoks eller via mail og undgå gebyr.

Har du solgt din ejendom, men stadig modtager opkrævning, kan det skyldes, at vi IKKE har modtaget meddelelse om ejerskifte.

Følgende information kan sendes til: lg@hspv.dk eller anmelde ejerskifte her . Der vil herefter blive udarbejdet flytteafregning.

  • Forbrugsadresse
  • Købers navn, adresse og gerne cpr.nr.
  • Aflæsningstal på vandmåler
  • Salgsdato

( Der afregnes IKKE med lejere)

Har du rettelser eller spørgsmål til opkrævningen, kan vi kontakte på tlf. 70 23 57 66 eller mail lg@hspv.dk .

15

jan 2021

Stillingsopslag

Projektleder

Vil du være vores nye kollega?

Vi søger en projektleder, som har lyst til at være vores nye kollega i projektafdelingen.

Du kan læse stillingsopslaget her

05

jan 2021

Tømning - bundfældningstanke

Tilmelding for varsling af tømningstidspunkter

Tømning af bundfældningstanke er startet for 2021.

Du kan se forventet tømningstidspunkt for din adresse her

Tilmelding af sms / e-mail for varsling af tømningstidspunkter

Det er muligt at modtage varsling af tømningstidspunkt samt modtage tømningsattest efter vores besøg via sms/e-mail.  For at tilmelde dig ordningen, skal du bruge tankkoden, der står på forsiden af opkrævningen.

Tilmelding af sms / e-mail for varsling af tømningstidspunkter

Har du spørgsmål til tømmetidspunkt, kan du kontakte:

FKSSlamson A/S på tlf. 6342 1027 mandag – fredag mellem kl. 8.00 – 12.00

12

okt 2020

Aflæsning af vandmåler

Aflæsning af vandmåler

Aflæsning af vandmåler

Har du modtaget et aflæsningskort fra Hedensted Spildevand, kan du indberette aflæsningen her.

Aflæsningen er pr. 31.10.2020 (du kan indberette, så snart du modtager kortet) Fristen for indberetning er den 09.11.2020.

Modtager vi ikke aflæsningen, vil du modtage en påmindelse om måleraflæsning og der opkræves gebyr kr. 125,00.

Indberettes aflæsningen ikke efter modtagelse af aflæsningskort og påmindelse om måleraflæsning, vil forbruget blive skønnet og der opkræves yderligere gebyr kr. 125,00.

Aflæsningskort udsendes til:

  • Forbrugerne ved Øster Ørum Vandværk (vi afregner vand for dette vandværk)
  • Forbrugerne ved Båstrup By Vandværk, Haurum Vandværk, Klaksmøllevej Vandværk og Urlev Vandværk
  • Forbrugere med bimålere, der ikke aflæses til vandværkerne
  • Forbrugere med egen boring, der har opsat måler

Alle øvrige forbrugere skal IKKE indberette aflæsning hertil

Hedensted Spildevand har indgået aftale med de øvrige vandværker i kommunen om køb af aflæsninger fra vandværkerne.

Har du derfor aflæst til et vandværk, er det denne aflæsning vi bruger til afregning.

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Få svar på dine spørgsmål her...

I vores FAQ, finder du ofte stillede spørgsmål og får hjælp og gode råd...Læs mere her