Takster - Tømningsordningen


Takster for tømning af bundfældningstanke og takster for aflevering af septisk slam fra ejendomme, der undtagelsesvis ikke er med i tømningsordningen, fremgår af Hedensted Spildevands takstblad.

 Takster fra tidligere år knappe