Anmeld Kloakproblemer


Anmeld kloakproblemer

Konstaterer du fejl og mangler på kloak og dæksler f.eks. at dækslet ligger for højt/ lavt, at kloakken er stoppet, lugtgener eller kloakoversvømmelser m.m., har du mulighed for at anmelde det her