Forbrugervalget 2017


Valg til bestyrelsen blandt forbrugerne 

Der skal vælges 2 forbrugerrepræsentanter og 4 suppleanter til bestyrelsen i Hedensted Spildevand for en 4-årig periode. (1. januar 2018 - 31. december 2021).

Der er 8 kandidater, der opstiller til bestyrelsen, de er opstillet i tilfældig rækkefølge, idet rækkefølgen er afgjort ved lodtrækning foretaget i selskabet.

  • Ove Kjærskov Nielsen
  • Søren Vanting
  • Mogens Dam
  • Jytte Beck
  • Kurt Erling Lundsgaard
  • Jørgen Juul
  • Thorkil Møller Nielsen
  • Birgitte Krusell 

Du kan læse mere om de opstillede kandidater her:

Knappe - se alle kandidater

Hvem kan afgive stemme

Stemmeberettigede er selskabets kunder og forbrugere, der er over 18 år og aftager spildevandsforsyningsydelser til eget forbrug. Hver kunde eller forbruger kan kun afgive én stemme pr. husstand eller erhvervsejendom denne råder over, også selvom der er flere personer tilknyttet til denne, hvorfor disse indbyrdes må aftale hvem der udøver stemmeretten. 

Valget afholdes fra den 2. oktober 2017 til 31. oktober 2017 kl. 14.00

Knappe - stem på din kandidat

Kunde nr. som skal oplyses kan f.eks. se sådan ud på din afregning:

021000012345600 (her skal ikke tastes de første syv cifre og de sidste to cifre - altså kunde nr. i dette tilfælde vil være 123456). Er du i tvivl om dit kunde nr. er du meget velkommen til at kontakte selskabet på tlf. 7589 5766.

Valgmåden

Valget er et direkte valg og gennemføres elektronisk (her på hjemmesiden) ved hjælp af Nem ID. Såfremt den stemmeberettigede forbruger ikke er i besiddelse af kundenummer fordi denne er bruger (f.eks. lejer ), kontaktes selskabet for udlevering af kode.

Såfremt man ikke er i besiddelse af nem ID eller PC, kan stemme desuden afgives ved brevstemme eller ved rekvirering af en stemmekode. Rekvirering af stemmekode foretages på telefon nummer 7589 5766. Forbrugere, som ønsker at afgive sin stemme via brev, skal senest den 16. oktober 2017 rette henvendelse til Selskabet og anmode om udlevering eller fremsendelse af stemmeseddel. Stemmeret dokumenteres ved fremsendelse af kopi af sygesikringsbevis eller i tilfælde af fremmøde ved forevisning af sygesikringsbevis. Stemmeseddel sendes til forbrugsadressen eller alternativt til faktureringsadressen. Stemmesedlen tilbagesendes i medsendt svarkuvert og skal være modtaget på Selskabets adresse senest kl. 14.00 den 31. oktober 2017. Stemmesedler, som ikke modtages i den medsendte svarkuvert, er ikke gyldige. Læs mere om brevstemme i valgregulativet.

Valgregulativ

Se flere oplysninger om det forestående forbrugervalg i valgregulativet. Valgregulativet indeholder bl.a. information om, forbrugerstatus og valgret - Hent valregulativ her

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Få svar på dine spørgsmål her...

I vores FAQ, finder du ofte stillede spørgsmål og får hjælp og gode råd...Læs mere her