Forbrugervalget 2017


Valgresultat – Valg til bestyrelsen blandt forbrugerne

Hedensted Spildevand modtog 8 forslag til forbrugerkandidater i selskabets bestyrelse, inden opstillingsfristens udløb.

Umiddelbar efter udløbet af valghandlingsperioden blev der foretaget elektronisk optælling af de modtagne stemmer, af en af selskabet uafhængig operatør. 

Selskabets advokat har herefter udfærdiget en protokol over valgresultatet, som har været forelagt valgudvalget. Valgudvalget havde ingen bemærkninger og valget betragtes derfor som endeligt.

Følgende kandidater er valgt som forbrugerrepræsentanter til selskabets bestyrelse:

  • Thorkil Møller Nielsen (112 stemmer)
  • Mogens Dam (79 stemmer)

Følgende kandidater er valgt som suppleanter for forbrugerrepræsentanterne:

  1. Suppleant Jytte Beck (47 stemmer)
  2. Suppleant Birgitte Krusell (40 stemmer)
  3. Suppleant Kurt Erling Lundsgaard (39 stemmer)
  4. Suppleant Ove Kjærskov Nielsen (21 stemmer)

Forbrugerrepræsentanter og suppleanter er orienteret om valgresultatet.

Klage over valget

Klage over valget skal skriftligt indgives til Selskabet inden 8 dage efter resultatets annoncering.

Valgudvalget træffer den endelige afgørelse om klagen.

 

Forbrugervalget er gennemført i samarbejde med:

Dataminds A/S

Søren Frichs Vej 40 A

8260 Åbyhøj

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Få svar på dine spørgsmål her...

I vores FAQ, finder du ofte stillede spørgsmål og får hjælp og gode råd...Læs mere her