Forbrugervalg 2017


Valg til bestyrelsen blandt forbrugerne 

Vi søger forbrugere, der ønsker at stille op til bestyrelsen. Er det dig? 

Den 31. oktober 2017 afholder vi valg for forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Hedensted Spildevand. Der skal vælges to forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen, samt fire ikke personlige suppleanter.

Hvem kan blive kandidat og hvordan stiller du op?

  • Enhver fysisk person, som er myndig (over 18 år), er valgbar til selskabets bestyrelse.
  • Det er en betingelse for at stille op til forbrugerrepræsentationsvalg, at kandidaten anbefales af min. 10 fysiske personer (stillere), som er myndige, er forbrugere i selskabets forsyningsområde, og som ikke tilhører kandidatens husstand. Du finder stillerliste her.
  • Meddelelse om kandidatur, som forbrugerrepræsentant i selskabets bestyrelse skal foregå via det elektroniske valgsystem (eller ved fysisk fremmøde på Ørumvej 48, 8721 Daugård inden for normal åbningstid og ved fremvisning af legitimation) i perioden 1. august – 31. august 2017.

Sådan opretter du dig som kandidat (elektronisk)

Tryk på STIL OP SOM KANDIDAT for at oprette dig

Opret en brugerprofil

  • Indtast fulde navn
  • E-mail
  • Opret adgangskode
  • Gentag adgangskode

Vi glæder os til at modtage din anmodning om kandidatur.

Knappe - stil op som kandidat

Valghandlingsperiode

  • Anmeldelse af kandidater og stillere foregår i perioden 1. august – 31. august 2017.
  • Selve valget foregår i perioden 2. oktober – 31. oktober 2017.

Valgmåden

Valget gennemføres ved afgivelse af stemme ved elektronisk registrering. Stemme kan desuden ske ved afgivelse af brevstemme.

Brevstemme

Forbrugere, som ønsker at afgive sin stemme via brev skal senest den 16. oktober 2017 rette henvendelse til selskabet og anmode om udlevering eller fremsendelse af stemmeseddel. Stemmeret dokumenteres ved fremsendelse af kopi af sygesikringsbevis eller i tilfælde af fremmøde ved forevisning af sygesikringsbevis. (Stemmeseddel sendes til forbrugsadressen eller alternativt til faktureringsadressen). Stemmeseddel tilbagesendes i medsendt svarkuvert og skal være modtaget på selskabets adresse senest kl. 14.00 på dagen for valghandlingsperiodens udløb. Stemmesedler, som ikke modtages i den medsendte svarkuvert, er ugyldige. Læs mere om brevstemme i valgregulativet.

Valgregulativ

Se flere oplysninger om det forestående forbrugervalg i valgregulativet. Valgregulativet indeholder bl.a. information om, forbrugerstatus og valgret - Hent valregulativ her

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Få svar på dine spørgsmål her...

I vores FAQ, finder du ofte stillede spørgsmål og får hjælp og gode råd...Læs mere her