Bestyrelse


Bestyrelsesmedlemmer, som er valgt af generalforsamlingen, vælges for den kommunale valgperiode, dog således, at nyvalg til bestyrelsen finder sted på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes i valgåret efter afholdelse af valg, men inden årets udløb. Den siddende bestyrelse fungerer, indtil den nye bestyrelse er valgt.
 
Hedensted Spildevand, er stiftet den 16. december 2009 med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2009. I henhold til selskabets vedtægter, ledes selskabet af en bestyrelse på 9 medlemmer, hvoraf generalforsamlingen vælger 7 medlemmer og selskabets forbrugere vælger 2 medlemmer.

Direktionen

Ole Pedersen
E-mail: ope@hspv.dk

Formand

Lars Poulsen
E-mail: lars.poulsen@hedensted.dk 

Næstformand

Johnny B. Sørensen
E-mail: johnny.soerensen@hedensted.dk

       

Byråds medlemmer

Allan Petersen
E-mail: allan.petersen@hedensted.dk

Erling Juul
E-mail: ebjuul@gmail.com

Torsten Sonne Petersen
E-mail: Torsten.Petersen@Hedensted.dk

  

Valgt uden for byrådet

Jens Peter Rasmussen
E-mail: jenspl@tuknet.dk

Lone Dybdal Madsen
E-mail: lone-cm@hafnet.dk

 

Forbrugervalgte bestyrelses medlemmer

Thorkil Møller Nielsen
E-mail: thorlene@gmail.com

Mogens Dam
E-mail: mogens@blume-dam.dk