Projekter


Hedensted Spildevand er altid i gang - herunder finder du oplysninger om igangværende projekter.

Rask Mølle - Mejerivej 6

Rask Mølle - Etablering af forsinkelsesbassin til regnvand på Mejerivej 6.

 

BAGGRUND

Efter der er etableret regn- og spildevandsledninger i den gamle del af byen, er systemet nu klart til, at regnvandsbassinet kan etableres og regnvand og spildevand kan endeligt adskilles. Derved opnås den miljømæssige forbedring, der har været et af formålene med separering af kloakken.

 

ARBEJDETS UDFØRELSE

Arbejdet forventes opstartet 2. oktober og forventes at vare til januar 2018 - afhængig af vejret.

 

Der vil i perioden være jordkørsel på Mejerivej og Peter Hansens Vej.

 

KONTAKTPERSONER

Bygherre: Hedensted Spildevand, kontakt Mette Dybkjær Hansen tlf. 76 74 92 71

Rådgiver: EnviDan, kontakt Anders Munk Rediin tlf. 27 15 37 25

Entreprenør: Frandsen A/S, kontakt Per Winter tlf. 20 19 51 21

Tilbage

 

 

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen.Læs mere her