Projekter


Hedensted Spildevand er altid i gang - herunder finder du oplysninger om igangværende projekter.

Strandparkvej, Juelsminde - Sikring af kanal 1

Hedensted Spildevand A/S udfører sammen med Landindvindingslaget Søkjær en sikring af bund og sider i kanal 1 fra Strandparkvej til ca. 60 meter efter overkørslen ved Storstranden.

 

Sikringen forgår ved at indsnævringer fjernes, og at der udlægges sten i et ca. 35 cm. tykt lag i bund og på sider.

 

Entreprenørfirmaet M. Frisch udfører opgaven, som forventes at vare ca. 4 uger fra opstart den 24.08.2017

 

Når arbejdet i selve kanalen er færdigt, bliver der ” finpudset” med jord/græs og ral så området hvor det har været nødvendig at køre med maskiner fremstår pænt og ordentligt igen.

 

Ved spørgsmål til ovenstående kan driftsleder ved Hedensted Spildevand Steen Hummelgaard kontaktes på sth@hspv.dk eller på telefon 7674 9282 mellem 07 og 15 på hverdage.

Tilbage

 

 

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen.Læs mere her